បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ថុង ម៉េងឡុង


(31) 4.7k

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ថុង ម៉េងឡុង

អំពីយើង

សញ្ញាប័ត្រឯកទេសត្រចៀក​​ ច្រមុះ បំពង់ក មកពីប្រទេសបារាំង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Sok tina 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំបាទមានបញ្ហានិយាយមិនច្បាស់ បើនិយាយទៅគឺនិយាយមិនច្បាស់តែពាក្យដែលចេញព្យញ្ជនះអក្ស[ល]តើមានវិធីដោះស្រាយទេ។

profile.png
Sima Lun 1 ឆ្នាំ មុន

ជម្រាបសួរ​លោកគ្រូ​ នាងខ្ញុំ​មានបញ្ហាគឺខ្ញុំក្អកជាប់ជាប្រចាំហេីយរហូតដល់ថ្ងែមួយខ្ញុំបានទៅថតមេីលសួតដេី​ម្បីឲ្យដឹងថាមានជម្ងឺអ្វីតែដល់ពេលថតហេីយដឹងថាបំពង់កខ្ញុំនិងមានបញ្ហាអាលែស្សីហេីយប្រេីយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ដែលលោកគ្រូ​ ហេីយ​ខ្ញុំ​ចង់ដឹងថាវានិងអាចមានបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដែលឬយ៉ាង ហេីយត្រូវយ៉ាងទៅទេីបវាអាចជាដញចដេីមវិញលោកគ្រូ

profile.png
ប៉ាត៉ា ប៉ារ៉ា 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរបាទ ខ្ញុំដកដង្ហើមបានតែមួយចំហៀងច្រមុះ នឹង ឧសាចេញឈាមតាមច្រមុះ តើអាចព្យាលបាលបានទេលោកគ្រូ.

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

ចំលើយគឺអាចព្យាបាលបាន​។

ឆ្លើយតប
profile.png
Áh Ñęath Šmilë 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាប​សួរ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​នាង​ខ្ញុំ​ចង់​សួរ​ថា​តើ​ការ​និយាយ​មិន​សូវ​ច្បាស់​បណ្តាល​មក​ពី​អី្វ​ដែល​ហើយ​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​អត់​លោក​គ្រូ​?

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

ការនិយាយមិនច្បាស់ទាក់ទងបញ្ហាច្រើន ដូចជាការជាប់ហ្វាំងអណ្តាត , មានជំងឺ ក្នុងច្រមុះ ក្នុងបំពង់ក ជំងឺនៅនឹងបំពង់សំលេង ជាដើម ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺមកពិនិត្យរកមូលហេតុនិងព្យាបាល

ឆ្លើយតប
profile.png
DaRith Sok 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺច្រមុុះដែលបានដុត3សប្ដាហ៍ហេីយនៅមន្ទីពេទ្យរដ្ឋ ប៉ុន្តែឥឡូវវាមានអាការៈឈឺ ហៀរសំបោរ និង ហឹងត្រចៀក តើវាមានអ្វីជាបញ្ហាខ្លាំងទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត?

profile.png
Hem Sothiro 1 ឆ្នាំ មុន

The best ENT professor