គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត


(16) 1.9k

គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

អំពីយើង

វេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ាន បានទទួលពានរង្វាន់មាស WQC ពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦ ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ស្នាដៃល្អក្នុងការព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាត២០០៣​-២០១៧ និងពានរង្វាន់IAE ឆ្នាំ២០១៧ នៅប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ទីក្រុង Frankfort លើកទី២ សំរាប់ឆ្នាំ២០១៧។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់