អ្នកត្រៀមចូលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ២

បើគ្មានការការពារ,តើចំនួនភាគរយនៃអ្នកត្រៀមចូលជំងឺទឹកនោមផ្អែម(Prediabetes)នឹងវិវឌ្ឍន៍ទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ២ ឬទេ? 60% បានយល់ខុស។

ចូរជ្រើសរើសចំលើយ:

              A:30%,

              B:50%,

              C:70%,

              D:90%

 

ការពន្យល់:

ដោយគ្មានការការពារប្រហែល 70 %នៃអ្នកត្រៀមចូលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងវិវឌ្ឍន៍ទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ២។ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការធ្វើតែ ២ ចំណុចអាចជួយអ្នកជំងឺដែលត្រៀមចូលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាន ដោយការពារឬពន្យារពេលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ២តាមរយះការបញ្ចុះទំងន់ 5-7% នៃទំងន់ខ្លួនយើង ដែលត្រូវនឹង 4.5 - 6.35Kg, សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ដែលមានទំងន់ 90Kg និងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ 150នាទី/សប្តាហ៍ ក្នុងការដើរអោយសកម្មនៃរាងកាយដូចជាការដើរអោយលឿននិងខ្លាំង ឬសកម្មភាពណាមួយស្រដៀង គ្រាន់តែ៣០នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ, ៥ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

Reference
Tseng E, et al. J Gen Intern Med. 2017 Jul 20 [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s11606-017-4103-1.
CDC. Prediabetes. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/prediabetes.html. Updated August 2016. Accessed July 2017.

 

បកស្រាយដោយ ៖  លោក  វេជ្ជបណ្ឌិត នៅ​​​ គីមសាន ជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែម​ និងជំងឺទូទៅប្រចាំនៅ​​​ បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជ.​ នៅ គីមសាន(Diabetes Care Clinic, Phnom Penh)

Related Word


Comment

profile.png
Kimsan Nov អម្បាញ់មិញ

មុននឹងឆ្លើយសំនួរ ខ្ញុំមានសំនួរខ្លះ: តើស្ករ២០១ mg/dl ណឹង មុនអាហារពេលព្រឹក ឬក្រោយបាយ? គាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬទេ?បើមានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ? ទាក់ទងនឹង អាចព្យាបាលជា។ នាពេលបច្ចុបន្ន ជំងឺនេះមិនទាន់មានថ្នាំណាអាចព្យាបាលអោយជា ឬអាចការពារបាននៅឡើយទេ ប៉ុន្តែយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអោយបានល្អ ដើម្បីការពារនូវផលប៉ះបាល់នៃការខូចគ្រឿងក្នុង ដូចជាជំងឺគាំងបេះដូង ខ្សោយតំរង់នោម ស្លាប់មួយចំហ៊ាងខ្លួន ខូចបាតភ្នែក។ល។ យល់ដឹងបន្ថែមសូមអានអត្ថបទនេះ  http://www.healthtime.tips/c/1010  

profile.png
Thor Chanthoeun អម្បាញ់មិញ

Glucose 201mg/dl and glucose in urine (++)

profile.png
Thor Chanthoeun អម្បាញ់មិញ

អធ្យាស្រ័យលោកគ្រូ បើម្ដាយខ្ញុំមានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមតើត្រូវធ្វើមេចបន្ដទៀត តើអាចព្យាបាលជាទេលោកគ្រួ