វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 1 | 0

សួស្តី! មា៉ាក់របស់ខ្ញុំអាយុ៥0ឆ្នាំ គាត់មានអាការៈស្រគៀលៗ ណែនៗក្នុងពោះផ្នែកខាងស្តាំក្រោម តែមិនធ្វើអោយចុកខ្លាំងទេ។ តើវាអាចនឹងជាជំងឺអ្វី? ហើយគួរទៅពេទ្យណាទើបល្អ?

48 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

ភក្តី 0 | 0

សួស្ដី!!! ខ្ញុំចេះតែញាក់ភ្នែកខាងឆ្វេងរហូត តើបណ្តាលមកពីមូលេហេតុអ្វី?

51 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 1 | 0

មូស​ខាំ​ពេល​ពេល​យប់​ តើ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ដែរ​ឬទេ​?

49 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

IV Piseth 0 | 0

Hello doctors!! Any any good maternity clinics to recommend?

44 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Michelle Tra Huguette 0 | 0

ឈឺក្បាល​ មិនបាត់បណ្ដាលមកពីអ្វី?

57 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

Healthtime Pro 5 | 1

៥ចំណុចអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹង ពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត…

ចំណេះដឹងលម្អិត៖ http://healthtime.tips/library/article/1665

25 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Kadun Duch 0 | 0

លោកគ្រូពេទ្យខ្ងុំមានចេញស្នាមផ្នែកសនៅលើអណ្តាត

57 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 1 | 0

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តើរបៀបការគ្រប់គ្រងទូទៅពីការបែកទឹកភ្លោះមុនសម្រាលមានអ្វីខ្លះ? ហេតុអ្វីទើបបណ្តាលអោយមានការបែកទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាល?

61 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

Healthtime Pro 2 | 0

អ្វីទៅដែលហៅថា«ការបូមទឹកភ្លោះ»?

ចំណេះដឹងលម្អិត៖ http://healthtime.tips/library/article/1804

55 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

1 សប្តាហ៍ មុន

profile.png

Ka 2 | 0

តើឈឺត្រង់ឆ្អឹងជំនីខាងក្រោយ បោះដៃផុតបណ្តាលមកពីអ្វីដែរបង ?
ហើយតើត្រូវពេទ្យណាដែរ?

58 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

smey 0 | 0

លោកគ្រូពេទ្យ បើមានអាការៈ ចុងពោះឆ្អល់ពោះកូពោះ ប៉ុន្តែឈឺតែមួយភ្លែតក៏បាត់ ក្រោយមកក៏ឈឺទៀត នៅផ្នែកខាងឆ្វេងជាអាការៈជំងឺក្រពះមែនទេ ឫ ជំងឺអ្វី ?

47 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hi all...As m preparing a personal portable first aid kit, r there any recommended items esp medicines u would like suggest to be added in?

56 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ