វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី ខ្ញុំមានអាការៈឈឺសៀតដើមទ្រូងផ្នែកខាងស្តាំ នឹងឈឺរាល់ពេលយប់ ហើយឈឺខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូយូ។
តើអាការៈនេះជាជំងឺអ្វីដែល?
តើខ្ញុំអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញអ្វី?

51 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Soben Hour 4 | 0

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា! ខ្ញុំត្រូវឆ្មារខ្វាច (cat sketches) ដោយដាច់ចេញឈាម ហើយខ្ញុំបានលាងរបួសជាមួយសាប៊ូ និងប្រើថ្នាំក្រហមលាប, ខ្ញុំបានថ្នាំ antibiotics ដើម្បីផ្សះមុខរបួស និង បំបាត់ការឈឺចាប់។ តើខ្ញុំត្រូវការចាក់ថ្នាំតេតាណូស ឬ វ៉ាក់សាំងអ្វីដែរ ឬ ទេ?

38 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Syheang Han 2 | 0

ជំរាបសួរ ខ្ញុំមានសំនួរមួយថា តើការញុាំថ្នាំជាមួយទឹកត្រជាក់(ទឹកក្លាសេក្នុងទូរទឹកកក កន្លែងត្រជាក់ធម្មតា) តើអាចបាត់បង់ប្រសិទ្ធិភាពថ្នាំដែរ រឺទេ?

36 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

La DIn 1 | 0

សួស្តីបង លោកគ្រូពេទ្យជំនាញសន្លាក់ឆ្អឹងនៅ កាល់មែតមានឈ្មោះអីហើយនៅណា

33 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

La DIn 1 | 0

សួស្តីបង លោកគ្រូពេទ្យជំនាញសន្លាក់ឆ្អឹងនៅ កាល់មែតមានឈ្មោះអីហើយនៅណា

29 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Sim Choun 2 | 0

អ្វីជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងវិធានការការព្យាបាល និងហូបចំណីអាហារដូចម្តេច

31 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ក្រៅពី វិុចតូរៀ មានដឹងមន្ទីរពេទ្យណា ព្យាបាលខាងរោគបុរសទេ

32 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Eii Mey 2 | 0

ខ្ញុំមានតែជំងឺមួយទេគឺគេងយប់មិនដែលលក់ បើគេងគឺគេងបានតែ២០/៣០នាទី យ៉ាងច្រើន

34 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Yu Yu Yuppie 2 | 0

សួស្តី,
ប្រសិនបើមានបញ្ហាស្បើកក្បាលគួរទៅពេទ្យ ឬ គ្លីនិកណាដែលមានជំនាញ និងមានប្រសិទ្ធភាព?

32 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

So Nika 2 | 0

មិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលងាយនិងទទួលរងនៅការឆាប់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍
EX: ពេលអ្នកផ្សេងនិយាយអ្វីមួយមកឆាប់អន់ចិត្តឆាប់យំ។
វាជាជំងឺអ្វីទៅ?

34 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Huy Pov 0 | 0

cotrim ជាថ្នាំអ្វីដែរ

28 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

សេង គីមឡាង 0 | 0

ខ្ញុំគេងមិនលក់សោះអ្នកគ្រូ,គេងភ្ញាក់ៗរហូត ហើយអស់កម្លាំងទៀត។

30 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន