កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Vibol Nern 4 | 0

សួស្តីលោកគ្រូពេទ្យ តើរោគសញ្ញាទារកកើត សួតមាន អាការៈបែបណាដែរ? សូមអរគុណ !!

284 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Zey Poipet 0 | 0

តើរោកផ្សិតក្នុងត្រចៀកកើតឡើងដោយសារអ្វី?
តើមានវិធីព្យាបាលទេ?

193 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Zey Poipet 1 | 0

តើកូនក្មេងប៉ុន្មានខែអាចបីបញ្ឈរខ្លួនបាន?

202 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sokly Socheata 1 | 0

ខ្ញុំមានចំងល់ចង់សួរអំពីជំងឺលឿងតេីវាជាជំងឺយ៉ាងដូចម្តេចហេីយផលប៉ះពាល់មានអ្វីខ្លះ?ព្យាបាលជារឺទេ?

កុមារ

197 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Jameblack Davit 1 | 0

Hi

251 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Rith Thy 1 | 0

សួស្តី​ លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូទាំងអស់​ តេីអាចជួយបកស្រាយពីជំងឺ​ EV-71 បានទេ? តេីគួរព្យាបាលរប1បណាដែរ?

188 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Simyut Ngin 2 | 1

ខ្ញុំ​ អាយុ​28ឆ្នាំ​ កំពស់​150​ទំងន់​50គីឡូ​,​មួយ​រយៈ​នេះ​មាន​អាការៈ​ ឈឺ​រមាស់​​បាតជេីង​ទាំងសងខាង,​តេី​នោះ​ជា​ជំងឺអ្វី? កេីត​ឡេីង​របៀប​ណា? ហេីយ​ព្យាបាល​យ៉ាងម៉េចដែរ? សូម​អរគុណ​!

192 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 2 | 0

Anyone know any good speacial to treat Dementia and Delirium?

209 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Marey Muorn 4 | 0

សញ្ញានៃការបាត់បង់ការស្តាប់
ការបាត់បង់ការសា្តប់អាចវិវត្តន៍ក្នុងរយះពេលយូរ ឬវាអាចកើតឡើងភាមៗ ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺអាចធ្វើឱ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកាន់តែមានភាពលំបាក។

ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយបាទ / ចាស៎ចំពោះសំណួរណាមួយខាងក្រោមអ្នកអាចបង្ហាញរោគសញ្ញាបាត់បង់ការស្តាប់

✅តើអ្នក: ឧស្សាអោយដៃគូសន្ទនានិយាយពាក្យដដែលៗឡើងវិញ ញឹកញាប់ទេ?
✅មានការពិបាកក្នុងការសន្ទនានៅពេលដែលការសន្ទនាជាមួយមនុស្សលើសពីពីរនាក់ដែរទេ ?
✅មានការពិបាកក្នុងការស្តាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលមានសម្លេងរំខានដូចជាសន្និសីទភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានផ្សារទំនើបឬបន្ទប់ប្រជុំដែលមានមនុស្សច្រើន?
✅មានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់សំលេងក្មេងៗ និង ស្ត្រី ដែលមានសំលេង តូច ខ្សោយ ?
✅តើទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុបានបើកសម្លេងខ្ពស់ទេ ?
✅ ឆ្លើយតបមិនសមរម្យក្នុងការសន្ទនា?
✅ហឹង ឬ មានសំលេងនៅក្នុងត្រចៀក
✅អានបបូរមាត់រឺក៏យកចិត្តទុកដាក់មើលមុខរបស់មនុស្សនៅពេលពួកគេនិយាយ?
✅មានអារម្មណ៍តានតឹងនៅពេលស្តាប់ អ្នកដទៃនិយាយ។
✅មានអារម្មណ៍រំខានដល់អ្នកដទៃដោយសារតែអ្នកមិនអាចស្តាប់ឮ ឬយល់ពីពួកគេ?
✅មានអរម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងដកខ្លូនពីស្ថានភាពសង្គមដែលអ្នកធ្លាប់រីករាយដោយសារតែពិបាកក្នុងការស្តាប់?
✅មានប្រវត្តិគ្រួសារបាត់បង់ការស្តាប់?
✅ប្រើថ្នាំដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្តាប់?
✅មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម, បេះដូង, ឬបញ្ហាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត?
✅ធ្លាប់មានការប៉ះពាល់ទៅនឹងសម្លេងខ្លាំង ៗ រឺក៏ការប៉ះពាល់ពីសម្លេងផ្ទុះណាមួយទេ ?
សូមទាក់ទងអ្នកជំនាញក្នុងស្តាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

255 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Marey Muorn 7 | 0

សញ្ញានៃការបាត់បង់ការស្តាប់
ការបាត់បង់ការសា្តប់អាចវិវត្តន៍ក្នុងរយះពេលយូរ ឬវាអាចកើតឡើងភាមៗ ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺអាចធ្វើឱ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកាន់តែមានភាពលំបាក។

ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយបាទ / ចាស៎ចំពោះសំណួរណាមួយខាងក្រោមអ្នកអាចបង្ហាញរោគសញ្ញាបាត់បង់ការស្តាប់

✅តើអ្នក: ឧស្សាអោយដៃគូសន្ទនានិយាយពាក្យដដែលៗឡើងវិញ ញឹកញាប់ទេ?
✅មានការពិបាកក្នុងការសន្ទនានៅពេលដែលការសន្ទនាជាមួយមនុស្សលើសពីពីរនាក់ដែរទេ ?
✅មានការពិបាកក្នុងការស្តាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលមានសម្លេងរំខានដូចជាសន្និសីទភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានផ្សារទំនើបឬបន្ទប់ប្រជុំដែលមានមនុស្សច្រើន?
✅មានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់សំលេងក្មេងៗ និង ស្ត្រី ដែលមានសំលេង តូច ខ្សោយ ?
✅តើទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុបានបើកសម្លេងខ្ពស់ទេ ?
✅ ឆ្លើយតបមិនសមរម្យក្នុងការសន្ទនា?
✅ហឹង ឬ មានសំលេងនៅក្នុងត្រចៀក
✅អានបបូរមាត់រឺក៏យកចិត្តទុកដាក់មើលមុខរបស់មនុស្សនៅពេលពួកគេនិយាយ?
✅មានអារម្មណ៍តានតឹងនៅពេលស្តាប់ អ្នកដទៃនិយាយ។
✅មានអារម្មណ៍រំខានដល់អ្នកដទៃដោយសារតែអ្នកមិនអាចស្តាប់ឮ ឬយល់ពីពួកគេ?
✅មានអរម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងដកខ្លូនពីស្ថានភាពសង្គមដែលអ្នកធ្លាប់រីករាយដោយសារតែពិបាកក្នុងការស្តាប់?
✅មានប្រវត្តិគ្រួសារបាត់បង់ការស្តាប់?
✅ប្រើថ្នាំដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្តាប់?
✅មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម, បេះដូង, ឬបញ្ហាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត?
✅ធ្លាប់មានការប៉ះពាល់ទៅនឹងសម្លេងខ្លាំង ៗ រឺក៏ការប៉ះពាល់ពីសម្លេងផ្ទុះណាមួយទេ ?
សូមទាក់ទងអ្នកជំនាញក្នុងស្តាប់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។

ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

192 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sam Oudum Kim 4 | 0

បទដកស្រង់#3 អត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីវេជ្ជសាស្ត្រ
ដោយ៖ គឹម សមឧត្ដម អព្ភន្តរវេជ្ជសាស្ត្រ
https://www.facebook.com/kimsamoudumintmed/

ការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមកំហុក និង ហានិភ័យនៃជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា
Intensive blood pressure lowering and risk of dementia
[English below]

ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម គឺកត្តាហានិភ័យមួយបង្ករឱ្យមានជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា។ ហើយក៏មានការសិក្សាបែបសង្កេតខ្លះគិតដែរថា វាពិតជាមានការជាប់ទាក់ទងរវាង សម្ពាធឈាមចុះទាប ទៅនឹងបញ្ហានៃការយល់ដឹងចងចាំរបស់មនុស្ស។ ភាពវិឌ្ឍន៍នៃជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា ត្រូវបានគេកំណត់ដោយប្រើរង្វាស់វាយតម្លៃនៃការចងចាំយល់ដឹងស្តង់ដាមួយទៅលើមនុស្ស។ ហើយការវាយតម្លៃនោះទៀតសោត គឺបានធ្វើឡើង នៅលើអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមច្រើនជាង៩០០០នាក់ នៅក្នុងការសិក្សាមួយ ឈ្មោះថា“ការកាត់សេចក្ដីអន្តរាគមន៍សម្ពាធស៉ីស្តូល” ហៅកាត់ថា “ស្ព្រិន្ត” ដែលអ្នកជំងឺត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ បែងចែកជា២ក្រុម។ ក្រុមទី១គឺធ្វើការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកច្រើន ឱ្យមកត្រឹមធម្មតា គឺឱ្យចុះមកតិចជាង១២០មីលីមែត្របារ៉ត និង ក្រុមទី២គឺធ្វើការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកតិច គឺឱ្យចុះមកតិចជាង១៤០មីលីមែត្របារ៉ត។ សម្រាប់ថេរវេលា៥ឆ្នាំ អត្រាជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា និង បញ្ហានៃការយល់ដឹងចងចាំកម្រិតស្រាល គឺត្រូវបានគេរកឃើញថា គឺពិតជាការចុះបន្តិចបន្តួចពិតមែន ទៅលើក្រុមទី១ ដែលទទួលការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកច្រើន។ ហើយឥទ្ធិពលទៅលើអត្រាជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា ក៏មិនបានឃើញដែរថា មានភាពខុសស្រលះដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមទី២ ពោលគឺក្រុមអ្នកជំងឺ ដែលទទួលការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកតិច។ របកគំឃើញនេះ បានដាក់ការគិតគូរថា ការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុក ពិតជាមិនធ្វើមិនមានកំណើន និងក៏ប្រហែលជាបន្ថយ នូវអត្រានៃជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យាផងដែរ។

Hypertension is a risk factor for dementia, although some observational studies suggest an association between low blood pressure and cognitive impairment. The development of dementia, determined using in-person standardized cognitive assessments, was evaluated in more than 9000 hypertensive adults in the Systolic Pressure Intervention Trial (SPRINT) who were randomly assigned to a more intensive (systolic pressure <120 mmHg) or less intensive (systolic pressure <140 mmHg) goal blood pressure [17]. At five years, the rates of dementia and of mild cognitive impairment were slightly lower in the more intensive group, although the effect on dementia risk was not statistically significant. These findings suggest that intensive blood pressure lowering does not increase, and may reduce, the risk of dementia.

(See "Goal blood pressure in adults with hypertension", section on 'Patients with established atherosclerotic cardiovascular disease'.)

1. SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group, Williamson JD, Pajewski NM, et al. Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2019; 321:553.

Authors:Johannes FE Mann, MD. Karl F Hilgers, MD.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់
ជំងឺទូទៅ

298 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sam Oudum Kim 5 | 0

បទដកស្រង់#2 អត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីវេជ្ជសាស្ត្រ
ដោយ៖ គឹម សមឧត្ដម អព្ភន្តរវេជ្ជសាស្ត្រ
https://www.facebook.com/kimsamoudumintmed/

ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស និង ហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង
White coat hypertension and risk of cardiovascular events
[English below]

ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឺត្រូវបានគេផ្ដល់និយមន័យថា ជាការកើនឡើងសម្ពាធឈាមនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យ តែ នៅក្រៅពីការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យ សម្ពាធឈាមរបស់គេគឺធម្មតា។ ហើយឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌សនោះទៀតសោត គឺត្រូវបានគេផ្ដល់និយមន័យថា ជាការរកើនឡើងសម្ពាធឈាម ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមកទទួលការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាម ក៏ប៉ុន្តែនៅឯក្រៅពីការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យ សម្ពាធឈាមរបស់គេ គឺធម្មតានោះទេ។ ហានិភ័យដែលចូលរួម ក្នុងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស និងឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ នៅក្នុងការសិក្សាមេតាវិភាគនៃ២៧ការសិក្សាផ្សេងទៀតនោះ បានធ្វើការប្រៀបធៀបលទ្ធផលអំពីជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង របស់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស ឬ ឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌ស ប្រៀបធៀបទៅនឹង អ្នកជំងឺដែលមានសម្ពាធឈាមធម្មតា។ នៅក្នុងការសិក្សានោះគេរកឃើញថា ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឺពិតជាមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹង កំណើនហានិភ័យមួយនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងពិតប្រាកដមែន ហើយក៏ជាមូលហេតុទាំងអស់នៃអត្រាមរណភាពផងដែរ។ តែ មិនមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពេកទេ ចំពោះកំណើនហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទាំងអស់។ ផ្ទុយមកវិញ ឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឹមិនមានជាប់ទាក់ទងសោះឡើយ ទៅនឹងកំណើនហានិភ័យនេះ។ ក្នុងពេលដែលយើងមិនចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលដោយឱសថ ចំពោះជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស, ការផ្លាស់ប្តូរទំលាប់នៃការរស់នៅហូបចុក គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្តន៍ ហើយការវាស់តាមដានសម្ពាធឈាមនៅក្រៅការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យនោះទៀតសោត ក៏ត្រូវយកអនុវត្តជាប្រចាំ ដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ថា ការវិវឌ្ឍន័នោះក្លាយទៅជាអាក្រក់ទៅៗ ឬអាចគ្រប់គ្រងបាន។

White coat hypertension is defined as elevated office blood pressure with normal out-of-office blood pressure readings, and white coat effect is defined as elevated office blood pressure in a patient treated for hypertension with normal out-of-office readings. The risks associated with white coat hypertension and white coat effect are unclear. In a meta-analysis of 27 studies comparing cardiovascular outcomes of patients with white coat hypertension or effect versus normotensive patients, white coat hypertension was associated with an increased risk of cardiovascular and all-cause mortality, and a nonsignificantly higher risk of all cardiovascular events [1]. In contrast, white coat effect was not associated with increased risk. While we do not initiate pharmacologic treatment for white coat hypertension, lifestyle modification should be encouraged and out-of-office blood pressure measurements monitored for the development of worsening or sustained hypertension.

1. Cohen JB, Lotito MJ, Trivedi UK, et al. Cardiovascular Events and Mortality in White Coat Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2019.

Author: Raymond R Townsend, MD

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់
ជំងឺទូទៅ

231 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ