កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Lindy Boo 0 | 0

I want to kill myself.

363 ចំនួនមើល

23 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kimsong Sao 0 | 0

ខ្ញុំ​មាន​ពក​នៅដូច​គ្រាប់​ នៅមុខឆ្អឹង​ ត្រគាកខាងមុខ​ខាងស្តាប់​ មើលទៅ​ដូច​សរសៃ​ពណ៍ខៀវ។ ពេលខ្លះឈឺ​ ពេលខ្លះមិនឈឺ​។ ទំហំ​ប៉ុនកូនដៃ។ តើនេះជាបញ្ហាអ្វីដែរ?

378 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Cheav Hok 0 | 0

តើការធ្វើតេស្តNK Cell test អាចបង្ហាញថារាងកាយយើងមានឬគ្មានមហារីកឬទេ? (stem cell)

380 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Brian Phot 0 | 0

បើមានការ រមាស់ក្រហម ហើម រកាំ ឬស្រវាំង រួយភ្នែក និងចាញ់ពន្លឺដែលទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជារោគសញ្ញា អាចបញ្ជាក់ថាមានអាល្លែកហ្ស៊ីភ្នែក។

អ្នកជំងឺអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្តក់ភែ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយរមាស់ដែលមាន២ក្រុមគឺ ពពួក Antihistamine និងMast cell stabilizer ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ចំណែកអ្នកដែលមានជំងឺអាល្លែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ហើមត្របកភែ្នកខ្លាំង ក្រហម និងចាញ់ពន្លឺ ជួនកាលអាចបង្កជាដំបៅលើកញ្ចក់ភែ្នក ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គំហើញ ពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការព្យាបាលជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបអាចជាសះស្បើយ។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

403 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Gich Houy Vann 0 | 0

ខ្ញុំអាសារឈឺក្បាល​លក្ខណ:ឈឺព័ទ្ធជុំវិញក្បាល​ នៅពេលដែលមានសម្ពាធនៃការគិតច្រើន​ ....ឫមួយក៏ខ្ញុំមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត?

399 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំរមាស់ពេញខ្លួន ហើយមានកន្ទួលតូចៗ ប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអត់ដឹងមកពីមូលហេតុអ្វី អ្នកណាដឹងជួបប្រាប់ផងថាធ្វើយ៉ាងណាទើបបាត់

429 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Heng Sreymom 0 | 0

count 1 to 10 and repeat over again and again until you are ready to react.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

348 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

no more than 3 CUPS OF COFFEE is recommended.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

368 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Lindy Boo 0 | 0

ខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត​ ខ្ញុំចង់ទៅទទួលការព្យាបាល​ តើអាចណែនាំមន្ទីរពេទ្យណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបានទេបងៗ? អរគុណទុកជាមុនចាស

492 ចំនួនមើល

15 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

នាងខ្ញុំមានបញ្ហាគេងមិនស្កប់ ទាល់តែលេបថ្នាំងងុយគេងទើបគេងស្កប់ តើបើខ្ញុំនៅតែបន្តលេបវាតើខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា? តើមានមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងពីនេះទេ?

339 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seng Vithong 0 | 0

តើការចុកទ្រូងហើយហត់ដកដង្ហើមមិនចេញរឹងថ្គាមកាច់ដៃកាច់ជើងបណ្តាលមកពីមូលហេតុអីហើយគួរតែទៅពិគ្រោះនឹងគ្ួពេទ្យជំនាញអីដែរ

365 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Reading CBS News today, I have found out some health benefits of having a dog:
1-They work out with u
2-Petting them reduces stress
3-Their look makes u release oxytocin (the love hormone)
4-Their company will always make u feel better...
U may consider having a dog if u would like to have a pet...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

365 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន