Loading...

Your cart (4)

Product thumb

Basic hooded sweatshirt in pink

  • Color: Pink
  • Size: S
$15.00 $31.00
Product thumb

Mid-rise slim cropped fit jeans

  • Size: M
$76.00
Product thumb

Men fashion gray shoes

  • Color: Gray
  • Size: 10.5
$84.00
Subtotal: $198.65
Checkout

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ - everjobs.com.kh,ដែលជាគេហទំព័រការងារដែលរីកលូតលាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានចេញផ្សាយទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីជំនាញមួយចំនួនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសច្រើនបំផុតនៅក្នុងមុខតំណែងផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាយើង។           ក្រុមហ៊ុនការងារអនឡាញបានចេញផ្សាយនូវក្រាហ្វិចទិន្នន័យបន្ទាប់ពីបានយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ តួនាទីផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ។  ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការពិពណ៌តួនាទីការងារក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រង ជាង២៥០០មុខតំណែងដែលបានចុះផ្សាយនៅលើវេបសាយរបស់ everjobs.com.kh   បានបង្ហាញពីជំនាញសមត្ថភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបានទាមទារច្រើនបំផុតនៅពេលដែលនិយោជក ធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលធ្វើការក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រង។ Divotsna Jangir ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារនៅ everjobs.com.kh បានមានប្រសាសន៍ថា “ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងអាចប្រមូលផ្តុំ និងវិភាគទិន្នន័យដែលបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញអំពីទីផ្សារការងារសំខាន់ៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ យើងបានសង្កេតឃើញថាជំនាញក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងបានក្លាយជាប្រភេទការងារដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពី everjobs បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដែលទាក់ទាញបេក្ខភាពបានជិត ៧០០០នាក់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំមកនេះ។ យើងក៏បានមើលឃើញថាជំនាញនេះបានក្លាយជាប្រភេទមុខតំណែងការងារកំពូលដែលផ្តល់ជូននូវចំនួនឱកាសការងារច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ”។ បន្ទាប់ពីការវិភាគលើជំនាញរាប់រយដែលបានលើកឡើងនៅលើការពិពណ៌នាអំពីឱកាសការងារក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា everjobs អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃគន្លឹះសំខាន់ៗ នៃជំនាញចម្បង និងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗតែងមានបំណងក្នុងការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងល្អ។  យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថា 'ការធ្វើផែនការ' គឺជាជំនាញចម្បងដែលចាំបាច់បំផុតនៅពេលស្វែងរកបេក្ខជនល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់មុខតំណែងគ្រប់គ្រង។ ជំនាញនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសការងារចំនួន ២៣% នៃប្រភេទការងារទាំងអស់ក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងដែលបានចុះផ្សាយនៅលើវេបសាយ everjobs.com.kh ។ ប្រភេទការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗរួមមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាករណ៍ក៏ដូចជាការបង្កើត និងថែទាំដំណើរការនៅក្នុងអង្គការមួយឱ្យបានរលូនល្អ។ ជំនាញទាំងនោះក៏ត្រូវបានអនុវត្តអមដោយសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកលក់ និងទីផ្សារអាជីពផងដែរ។  ដោយបានបង្ហាញនូវតំរូវការនៃជំនាញបច្ចេកទេសខ្លះៗនោះ ការសិក្សានេះបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ការគ្រប់គ្រងថវិកា ការប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍន៍ការងារ ជាតម្រូវការដែលអ្នកជំនាញចង់បានក្នុងការពង្រឹងជំនាញនៃមុខតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងដូចគ្នាដែរ។ ប្រភេទជំនាញចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានលើកឡើងក្នុងក្រាហ្វិចទិន្នន័យរបស់ everjobsគឺ "ជំនាញទន់" ដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្វែងរកការងារទាំងអស់ត្រូវតែមានដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពការងាររបស់ខ្លួន។ everjobs អាចកំណត់បានថា ការទទួលខុសត្រូវ ប្រសិទ្ធភាពការងារ វិន័យ ការជម្រុញទឹកចិត្តខ្លួនឯង និងជំនាញទំនាក់ទំនង គឺជាជំនាញដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការបំពេញតួនាទីគ្រប់គ្រង។  ជាមួយនឹងបេក្ខភាពជិត ៧០០០នាក់ សម្រាប់មុខតំណែងដែលបានជ្រើសរើសចំនួន ១៩០០កន្លែង សម្រាប់តួនាទីផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅលើវេបសាយរបស់ everjobs.com.kh ប្រភេទការងារនីមួយៗគឺមានការពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ ទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមុខតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយ everjobs ជឿជាក់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារដែលត្រូវដឹងអំពីជំនាញដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីអាចទទួលបានការងារក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនការងារតាមអនឡាញបានវិភាគ និងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទិន្នន័យរបស់វាទៅក្នុងប្រភេទមូលដ្ឋានជំនាញចំនួនបីគឺ ជំនាញចម្បង ជំនាញវិធីសាស្ត្រ និងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង។   អំពី everjobs Cambodia everjobs.com.kh គេហទំព័រអ៊ិនធឺណេតសម្រាប់ស្វែងរកការងារថ្វើដែលឈានមុខគេបំផុតនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានដំណើរការ កាលពីខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ នៅប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយត្រូវបានដំនើរការនៅប្រទេសកម្ពុជា នាខែមីនាឆ្នាំ ២០១៥។ everjobs Cambodia ទទួលបានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងអ្នកបើកមើលក្នុងមួយថ្ងៃ ចំនួន៦៥០០នាក់ ជាមួយស្តុកផ្ទុកទិន្នន័យដែលមាន ៣០,០០០ ពាក្យស្នើរសុំការងារ និង ៣,៥០០កន្លែងនៃឱកាសការងារ។ គេហទំព័រនេះបានផ្ដល់នូវឱកាសការងារជាងរាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយព្រមទាំងបានជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកស្វែងរកការងារ ជាមួយនឹងចំនេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។ អំពី everjobs everjobs ជាគេហទំព័រអ៊ិនធឺណេតសម្រាប់ស្វែងរកការងារដែលសព្វថ្ងៃ បានដំណើរការនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបង់ក្លាដេស ប្រទេសស្រីលង្កា និងប្រទេសមីយ៉ានម៉ា។ គ្រប់គ្រង និងដឹកនាំដោយនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Gijs Verheijke, everjobs មានបំណងក្លាយជាគេហទំព័រអ៊ិនធឺណេតសម្រាប់ស្វែងរកការងារដែលឈានមុខគេ និងស្វែងរកការផ្គូរផ្គងដ៏សក្ដិសមបំផុតសម្រាប់និយោជក និងនិយោជិក។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមអ៊ីនធឺណេតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APACIG) ។ អំពី APACIG ក្រុមអ៊ីនធឺណេតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (www.apacig.com) គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលការបណ្តាក់ទុនពី ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធើណេត Rocket Ooredoo។ បណ្តាញរបស់ក្រុមនេះមាន ជាង១៣ e-commerce រូមទាំងក្រុមហ៊ុនលើទីផ្សារអ៊ីនធឺណេតផ្សេងទៀត វាបានកំពុងតែប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងប្រទេសចំនូន ១៥។ ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមអ៊ីនធឺណេតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APACIG) បានក្លាយជាគេហទំព័រលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតដែលនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ហើយក៏បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធើណេតដ៏កំពូលនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ។ ទំនាក់ទំនង៖ Helene Banet (Marketing & PR Manager) ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៥៥ ៧០ ៣៧៣ ៤៩៥ អ៊ីម៉ែល៖ helene.banet@everjobs.com.kh ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

មានប៉ុន្មាននាក់ដែលអាចscrollកាត់newsfeedនៅលើហ្វេសប៊ុកដោយមិនឃើញpostពី Sarahah? ដឹងតែមិនសូវមានច្រើននោះទេ…   ហើយក៏ប្រហែលជាមានច្រើនដែរ ដែលបាន និងកំពុងប្រើប្រាស់វា… ហើយវាពិតជាគួរឲ្យទំនងលេងមែន ក៏ប៉ុន្តែ តើបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់វាហើយឬនៅ? តោះ! ស្វែងយល់ជាមួយគ្នា…   Sarahah ជាភាសាអារ៉ាប់ ដែលមានន័យថា «ភាពស្មោះត្រង់» ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលកំពុងពេញនិយមមួយនៅក្នុងស្រទាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ជាពិសេសយុវវ័យ។ វាជាកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននូវសារអនាមិកពីអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតយ៉ាងងាយស្រួល។ Sarahah មានដើមកំណើតនៅប្រទេស Saudi Arabia ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយ Zain al-Abidin Tawfiq ដែលជំហានដំបូងគ្រាន់តែជាគេហទំព័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបានមតិយោបល់ពីបុគ្គលិកបម្រើការងារទៅកាន់ថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះ លុះក្រោយមកទើបត្រូវបានអភិវឌ្ឍខ្លួនមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅបែបនេះ។   ពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលមិនហ៊ាននិយាយ ទីបំផុតក៏អាចផ្ញើជូនទៅគេ…ហើយក៏ជាឱកាសដែលអាចដឹងពីមតិយោបល់ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃមកលើខ្លួន។   ស្របពេលដែលវាកំពុងត្រូវបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ដោយមនុស្សភាគច្រើនបានគិតថា វាជាវិធីមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ការបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ ក៏ដូចជាផ្ញើសារក្នុងចិត្តទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយមិនចង់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណ វាក៏អាចជាអាវុធមួយចាក់ដោតបេះដូងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានទទួលមតិយោបល់អវិជ្ជមាន ការរិះគន់ គម្រាមកំហែងរហូតមិនអាចទទួលបានផងដែរ។ អ្នកអាចស្រមៃមើលថា ក្នុងចំណោមសារជាច្រើនដែលអ្នកបានទទួល ក្នុងនោះមានសារដែលនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អ្នក ប្រមាថអ្នក បន្ទាបតម្លៃ និងពាក្យពេចន៍អសុរោះជាបន្តបន្ទាប់ តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា?   នេះមិនមែនជាកម្មវិធីទី១នោះទេដែលមានមុខងារបែបនេះទេ យើងក៏ឃើញការបង្កើត App ស្រដៀងគ្នាពីមុនមក ដែលភាគច្រើនបានបរាជ័យព្រោះតែវាបានក្លាយជាឧបករណ៍ដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាករណីបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំង និងខ្លះដល់ថ្នាក់ការធ្វើអត្តឃាតទៀតផង ដែលជាផ្នែកមួយនៃ cyberbullying។ តែទេាះជាយ៉ាងក៏ដោយ លោកអ្នកអាចសាកល្បងប្រើសម្រាប់កំសាន្តរយៈពេលខ្លី និងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងស្របពេលដែលទទួលពាក្យសរសើរផ្សេងៗ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការផ្ញើរសារអវិជ្ជមាន ការរិះគន់ គម្រាមកំហែង អ្នកគួរតែបំភ្លេចវាចោល លុបApp ហើយរស់នៅក្នុងភាពបើកចំហវិញ ដោយកំុព្យាយាមស្វែងរកមុខអ្នកដែលផ្ញើរសារនេាះមកអ្នកអី ព្រេាះវាធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេលវេលា បាក់ទឹកចិត្ត ឬឈានទៅដល់ការគិតខ្លី។   ក្មេងអាយុក្រោម ១៧ ឆ្នាំ មិនគួរប្រើ Sarahah ទេ!   រូបភាព៖ អាចជាការតាមដានពីអនាមិក ហើយអ្នកនឹងមានភាពភ័យខ្លាចបន្តិចម្តងៗ...

ចែករំលែក

ជាដំណឹងពិសេសមួយសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ និងបុគ្គលដែលមានបំណងចូលសិក្សាផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នេះ!!! ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ (International University) នូវអាហារូបករណ៍៥០%សម្រាប់មួយចប់កម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា (២០១៧-២០១៨) លើមុខជំនាញរួមមានដូចខាងក្រោម ៖ ១.បរិញ្ញាបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត ៥កន្លែង ២.បរិញ្ញាបត្រទន្តសាស្រ្ត ១០កន្លែង ៣.បរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក ១០កន្លែង ៤.បរិញ្ញាបត្រឆ្មប ៥កន្លែង ៥.បរិញ្ញាបត្រសុខភាពសាធារណៈ ៥កន្លែង ៦.បរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក ៥កន្លែង ៧.បរិញ្ញាបត្ររងឆ្មប ១០កន្លែង ៨.បរិញ្ញាបត្រមន្ទីរពិសោធន៍ ៥កន្លែង ៩.បរិញ្ញាបត្ររងទន្តគិលានុបដ្ឋាក ៥កន្លែង លក្ខខណ្ឌ ៖ សម្រាប់តែនិស្សិតដែលបានប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់ជាតិជាប់តាមអាភិភាពទី១ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖  អាសយដ្ឋាន ៖ អាគារលេខ89-95 ផ្លូវលេខ1984 កែង 1011 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 023 881 623 / 016 423 666 / 070 888 120 ព័ត៌មានលម្អិត ៖ សូមពិនិត្យមើលសេចក្តីប្រកាសខាងលើ ប្រភព ៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក IU International University ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

  ការស្រាវជ្រាវដែលកំពុងរីកចម្រើនមួយបានបង្ហាញថា«ការស្លាប់ ឬការបាត់បង់មនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក គឺមិនគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខូចចិត្តប៉ុណ្ណោះទេ តែវាអាចបណ្តាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែករាងកាយដែលអាចនាំឲ្យមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ»។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនេះបានរកឃើញថាអ្នកដែលមានដៃគូរបស់ពួកគេស្លាប់ គឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការមានចង្វាក់បេះដូងលោតមិនទៀងទាត់ (Atrial Fibrillation) ហើយផលប៉ះពាល់របស់វាគឺយូរអង្វែង។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំពុងតែសិក្សាពីបាតុភូតមួយដែលគេហៅថា Stress Cardiomyopathy ឬ Broken Heart Syndrome គឺមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ស្ត្រេស និងសោកសៅមួយដូចជាការស្លាប់នៃមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេជាដើម អាចធ្វើឲ្យគេបានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចគាំងបេះដូងអីចឹង។ រោគសញ្ញាដទៃទៀតមានដូចជាអាការៈពិបាកដកដង្ហើម ឈឺទ្រូង ប៉ុន្តែមិនមានការស្ទះនូវសរសៃអាកទែរនោះទេ។ ក្រុមអ្នកជំនាញបានសង្ស័យថាវាអាចកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃអ័រម៉ូនស្ត្រេសដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ នៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Open Heart ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កេតមើលថាតើការបាត់បង់ដៃគូអាចរួមចំណែកក្នុងការបង្កើននូវហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺ Atrial Fibrillation ដែរឬទេ ហើយបើសិនជាវាដូច្នេះមែន តើហានិភ័យនោមានកម្រិតប៉ុនណា។  ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាទៅលើបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលមានមនុស្ស 88,600 នាក់ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមាន Atrial Fibrillation។ ពួកគេក៏បានរកឃើញដែរថា «អ្នកដែលបានបាត់បង់ដៃគូមានទំនោរនឹងមាន Atrial Fibrillation ប្រមាណជា 41% នៅក្នុងខែទីមួយបន្ទាប់ពីការបាត់បង់នៃដៃគូរបស់ពូកគេ នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលមិនបានជួបព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះ»។ ហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់មួយសម្រាប់លក្ខខ័ណ្ឌបែបនេះបានបន្តរហូតដល់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ។ ពួកគេថែមទាំងបានរកឃើញថាហានិភ័យនេះ គឺមានខ្ពស់ចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យក្មេង និងចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ដៃគូរបស់ពួកគេភ្លាមៗឬដោយមិនបានដឹងមុន។ លោក Simon Graff ដែលជាអ្នកស្រាវជា្រវនៅក្នុងនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Aarhus បាននិយាយថា «ការសិក្សារបស់លោកនេះបានបន្ថែមភស្តុតាងទៅនឹងការរីកចម្រើនចំណេះដឹងនៃទំនាក់ទំនងចិត្ត និងបេះដូងថា គឺជាទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម គឺត្រូវបានធានា»។ លោកបានបន្តទៀតថា «Broken Heart Syndrome គឺជាជំងឺមួយផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសពីជំងឺដទៃ ប៉ុន្តែយន្តការនៃការវិវត្តនៃជំងឺអាចមានលក្ខណៈដូចគ្នា។ ដូចជាការកើនឡើងនៃអ័រម៉ូនដែលធ្វើឲ្យមានការរលាក និងអតុល្យភាពនៅផ្នែកដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៃប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើង។» វេជ្ជបណ្ឌិត Harmony Reynolds គឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសបេះដូងនៅ NYU Langone Medical Center ក៏បានសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រេស និងបេះដូងដែរនោះ បានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងនេះ គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើបាននោះគឺវាស្ថិតនៅក្រោមការសិក្សានៅឡើយ។ លោកស្រីបាននិយាយថា «យើងមិនអាចបញ្ឈប់នូវស្ថានភាពស្ត្រេសមិនឲ្យកើតមានឡើងក្នុងជីវិតយើងបានឡើយ ប៉ុន្តែវាមាននូវវិធីសាស្ត្រជាច្រើន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការស្ត្រេសមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើង។» លោកស្រីបានបន្តថា «មានសកម្មភាពជាច្រើនដែលអាចបង្កើនសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទដូចជា ការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ ការសមាធិ យោគៈ (Yoga) និងការហាត់ដកដង្ហើមជាដើម។» ពេលខ្លះ ស្ថានភាពមិនត្រូវបានរំខានដោយទុក្ខព្រួយនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចជាស្ថានភាពស្ត្រេសដទៃទៀតដូចជាការរំភើបដោយសារការត្រូវឆ្នោតដ៏ធំមួយជាដើម។ ការសិក្សាថ្មីនេះថ្វីត្បិតតែមានទំហំធំ ប៉ុន្តែវាមិនអាចសន្មតបានថាអារម្មណ៍បាត់បង់នរណាម្នាក់ពិតជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ Atrial Fibrillation ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលមានការលើកឡើងថាកត្តាជីវិតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងស្ត្រេសអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបេះដូង។ លោក Graff បាននិយាយថា «ឥលូវនេះការងាររបស់ពួកយើង គឺអាចត្រឹមតែបង្ហាញថាវាពិតជាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាការសិក្សានេះអាចផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតថាការស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទុក្ខព្រួយគឺមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែផ្លូវចិត្តនោះទេ តែវាប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងផងដែរ។» ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថា «ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬស្មាតហ្វូននៅពេលយប់អាចបណ្តាលឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ ដែលបានរកឃើញពីទំនាក់ទំនងមួយរវាងពន្លឺពណ៌ខៀវ (Blue Light) ដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយស្មាតហ្វូននិងថេប្លេត និងការកើនឡើងនៃការឃ្លាន»។ ការសិក្សាបានរកឃើញថា ការប៉ះពាល់ទៅនឹងពន្លឺអាចបង្កើនកម្រិតនៃការស្រេកឃ្លានជាច្រើនម៉ោង ហើយថែមទាំងបង្កើនកម្រិតនៃការឃ្លានបន្ទាប់ពីការទទួលទានអាហារទៀតផង។ លទ្ធផលនៃការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពី ការប្រៀបធៀបមួយរវាងការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺពណ៌ខៀវ និងពន្លឺពណ៌លឿង(Dim Light)ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការឃ្លានដែលបានចាប់ផ្តើម 15 នាទីបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺនោះហើយវានឹងនៅតែបន្តមានវត្តមានរហូតដល់ជិតពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីការទទួលទានអាហារ។ ការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺពណ៌ខៀវត្រូវបានគេបង្ហាញផងដែរថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការថយចុះភាពងងុយគេងនៅពេលល្ងាចហើយបង្កើនហានិភ័យនៃការគេងមិនលក់។ សហនិពន្ធអ្នកស្រាវជ្រាវ Ivy Cheung មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ក្នុងទីក្រុង Chicago បាននិយាយថា «ការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺពណ៌ខៀវក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោងនៅពេលល្ងាចអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការឃ្លាន និងមេតាបូលីសជាតិស្ករក្នុងរាងកាយយើង»។ ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រមួយឈ្មោះថា Sleep និងត្រូវបានគេធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ Associated Professional Sleep Societies នៅ Minneapolis។ អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានមនុស្សពេញវ័យចំនួន 10 នាក់ដែលទទួលបានការគេង និងទទួលទានអាហារមួយទៀងទាត់ ហើយពួកគេទទួលបានអាហារដែលមានជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតដូចគ្នា។ ពួកគេបានបញ្ចប់ការសាកល្បងរយៈពេល៤ថ្ងៃជាមួយនឹងពន្លឺពណ៌លឿង ដែលពួកគេបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺនេះតិចជាង 20 Lux (Lux គឺជាខ្នាតសម្រាប់គណនាចំនួនពន្លឺដែលត្រូវបានផលិត) ក្នុងអំឡុងពេល 16 ម៉ោង និងតិចជាង 3 Lux ក្នុងអំឡុងពេល 8 ម៉ោងនៃការគេង។ នៅថ្ងៃទីបី ពួកគេបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺ 260 Lux ក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោង ហើយពន្លឺពណ៌ខៀវបានចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈ 10.5 ម៉ោងបន្ទាប់ពីពួកគេបានភ្ញាក់ពីគេង បន្ទាប់មកគេបានប្រៀបធៀបផលប៉ះពាល់របស់វាទៅនឹងការប៉ះពាល់ពន្លឺពណ៌លឿងនៅថ្ងៃទីពីរ។ កញ្ញា Cheung បាននិយាយថាវាទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ដើម្បីកំណត់ឲ្យបានអំពីយន្តការនៃសកម្មភាពដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺ ការឃ្លាន និងមេតាបូលីស។ ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

យោងតាមលិខិតពីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល គោរពជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ អំពីសំណើសុំបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៤៤ អយក.សដណ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អំពីការការជ្រើសរើសនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សាជាលក្ខណៈបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលើជំនាញសុខាភិបាល ក្នុងនោះមានថ្នាក់បរិញ្ញបត្រឱសថដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ឈប់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤មកម្ល៉េះ ដោយសារមិនមានតម្រូវការធនធានមនុស្សវិស័យសុខាភិបាលលើកម្រិតជំនាញនេះទៀត។   គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជានៅខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តកំពង់ចាមទៅបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់គិលានុបដ្ឋាកមធ្យមនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាម ដែលមានរយៈពេលសិក្សាតែ២ឆ្នាំនេះ ក៏ត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដែរ។   ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានពិនិត្យពីការជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ពហុវេជ្ជសាស្រ្ត(វេជ្ជបណ្ឌិត)មានរយៈពេលតែ៥ឆ្នាំសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ទាំងដែលការពិតការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសវៀតនាមានរយៈពេល០៦ឆ្នាំ បូក និងការអនុវត្តជំនាញក្រោមការអភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងតិច១៨ខែបន្ថែមទៀត(សម្រាប់និស្សិតជាជនជាតិវៀតណាម) ទើបអាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈបាន។    មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានលក្ខណៈទូទៅចំពោះនិស្សិតគ្រប់រូបដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ អាចមានសិទ្ធិបង់ថ្លៃចូលរៀនទាំងអស់ ដែលនឹងបង្កជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេ ហើយត្រឡប់មកបម្រើការងារក្នុងប្រទេសវិញ។ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល គឺត្រូវឆ្លើយតបនឹងផែនការតម្រូវការធនធានមនុស្សវិស័យសុខាភិបាល និងដើម្បីធានាគុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលការចូលរៀន និងការប្រលងបញ្ចប់ការសិក្សានៅគ្រប់កម្រិត និងគ្រប់ជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ត្រូវប្រលងថ្នាក់ជាតិជាប់ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។   ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមិនទទួលស្គាល់និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាវិស័យសុខាភិបាលមកពីសាកលវិទ្យាល័យនេះទេ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ជ្រាប និងពិនិត្យលើលទ្ធភាពបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ និងរាំងស្កាត់ការទៅសិក្សាវិស័យសុខាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញនៃប្រទេសវៀតណាមដោយអនុគ្រោះ។   Photo Credit : Hout Yuvoleap    ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

អ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថា ភាពឯកោគឺអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់លឿនជាងអ្នកមានជំងឺធាត់ទៅទៀត ហើយវាគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យនៃសុខភាពសាធារណៈ។    អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងសង្គមមិនល្អអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការឆាប់ស្លាប់ដល់ទៅ៥០%ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងសង្គមល្អ នេះបើយោងតាមការបង្ហាញរបស់ការសិក្សាអំពីភាពឯកោ។   អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កេតទៅលើការសិក្សាចំនួន២១៨ដែលស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពនៃភាពឯកោ និងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីសង្គម។   ពួកគេបានរកឃើញថាការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមបានបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកមានជំងឺធាត់ដែលហានិភ័យនៃការស្លាប់របស់ពួកគេមានត្រឹមតែ៣០%តែប៉ុណ្ណោះ។   វេជ្ជបណ្ឌិត Julianne Holt-Lunstad ដែលជាអ្នកដឹកនាំនិងជាសាស្ត្រចារ្យផ្នែកចិត្តវិទ្យានៅសកលវិទ្យាល័យ Brigham Young University បាននិយាយថា «ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអ្នកដទៃក្នុងសង្គមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតម្រូវការដ៏ចម្បងរបស់មនុស្ស ហើយវាក៏សំខាន់ចំពោះសុខុមាលភាពនិងការរស់រានមានជីវិតដែរ។»   «ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងមួយបានបង្ហាញថា ទារករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំដែលពួកគេខ្វះទំនាក់ទំនងទៅនឹងសង្គមខាងក្រៅគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹងការលូតលាស់និងស្លាប់ជារឿយៗ ហើយជាការពិតណាស់ការផ្តាច់ឆ្ងាយពីសង្គមឬការឃុំឃាំងឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងត្រូវបានប្រើជាទម្រង់មួយនៃការធ្វើទណ្ឌកម្ម។» ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនអាមេរិកដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការផ្ដាច់ឆ្ងាយពីសង្គមនេះ។   អារម្មណ៍ឯកាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អាក្រក់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ហើយចំពោះអ្នកដែលឯកាវិញ ភាគច្រើនតែងតែមានរោគសញ្ញាអាក្រក់ជាងអ្នកដែលមិនឯកា នៅពេលដែលពួកគេមានបញ្ហាសុខភាព។   ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយ Granset បានរកឃើញថាមនុស្សចាស់ជិត៣ភាគ៤នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសគឺមានភាពឯកោ ហើយភាគច្រើនមិនសូវនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់អំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេទេ។   ពួកគេក៏បានរកឃើញថាប្រហែលជា៧០%បាននិយាយថាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើពួកគេនិយាយថាពួកគេមានភាពឯកា។   ការិយាល័យស្ថិតិជាតិថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលឯកាជាងគេនៅអឺរ៉ុប។ ហើយបើយោងទៅតាមការធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់ភាពឯកា ចក្រភពអង់គ្លេសបានចំណាយប្រាក់ដល់ទៅ ២៦លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការចំណាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាព។    លោកស្រី Holt-Lunstad បានបន្ថែមថា «មានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាភាពឯកា និងការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមបានបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់មុនអាយុ ហើយកម្រិតនៃហានិភ័យមានសភាពលើសលុបពីសូចនាករសុខភាពទៅទៀត។»   «ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សចាស់ ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈគឺត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានការកើនឡើង។»   «ជាការពិតណាស់ នាពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហាញថាយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹង “ការរីករាលដាលនៃភាពឯកា”។»   លោកស្រីបានបានលើកឡើងថា យើងគួរតែផ្តល់អាទិភាពបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងធនធានឯទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពឯកា ដូចជាជំនាញសង្គមសម្រាប់កុមារនៅក្នុងសាលាជាដើម។   © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

សេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការផ្តល់ជូនព័ត៍មានជាចាំបាច់អំពីប្រតិកម្មរំខានរបស់ឱសថផ្សេងៗ និងផលិតផលគ្រឿងសំអាង មកមណ្ឌលព័ត៍មានឱសថ នៃនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង ដើម្បីជាដំណោះស្រាយនូវរាល់បាតុភូតអសកម្មទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ។  សម្រាប់អត្ថន័យ និង ខ្លឹមសារទាំងស្រុង សូមពិិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើ... បញ្ជាក់ ៖ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះជាសេចក្តីប្រកាសពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងក៏ពិតមែន តែសេចក្តីខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យ​ គឺពិតជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ​  

ចែករំលែក

តើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាកម្មល្អ មានអនាម័យខ្ពស់ ឧបករណ៌ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺជួបជាមួយក្រុមទន្តបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៍ និងវិជ្ជាជីវៈ នោះសូមលោកអ្នកជ្រើសរើសយកមន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ សុខ ជា ជាអ្នកថែទាំក៏ដូចជាព្យាបាល សុខភាពមាត់ធ្មេញ ជូនក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជារូបលោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ លោកអ្នកដែលអញ្ជើញមកធ្វើការពិនិត្យ និងប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ នៅចាំអីទៀតរួសរាន់ឡើងមកណា... សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ : (+855-23)88 03 03  (+855-23)88 55 95, (+855-89-92-16) 81 81 16 www.sokcheaclinic.com

ចែករំលែក

 នាថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៥៣៤ អបស/ឱអបស ស្តីពីការប្រមូលផលិតផលក្លែងបន្លំម៉ាកOn Call Plus ពីទីផ្សារ។   សេចក្តីជូនដំណឹងនេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ចំរើនមេឌីខល អេឃ្វីបមែន និងដោយពិនិត្យឃើញទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងចរាចរនូវផលិតផលបរិក្ខារពេទ្យ ឈ្មោះ On Call Plus ពុំបានចុះបញ្ជិកា រួមទាំងមានអត្តសញ្ញាណ ការវេចខ្ចប់ របៀបបង្ហាញ និងរចនាបទ ដូចគ្នានឹងរចនាបទបរិក្ខារពេទ្យ ដែលបានចុះបញ្ជិកាត្រឹមត្រូវ។ ករណីនេះអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការភ័ន្តច្រឡំនឹងផលិតផលពិតឈ្មោះ On Call Plus Blood Glucose Test Strips B/25  របស់រោងចក្រ ACON Laboratories. Inc  ផលិតនៅសហរដ្ឋរអាមេរិក ដែលមានលេខបញ្ជិកា R10052IM-11 និងនាំចូលស្របច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុន ចំរើនមេឌីខល អេឃ្វីបមែន ។   អនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមមានវិធានការដូចតទៅ៖ ១-   គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថក្នុងស្រុក ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនាំចូល ឬចែកចាយផលិតផលបរិក្ខារពេទ្យខាងលើ ត្រូវ     ចាត់តាំងការប្រមូលផលិតផលបរិក្ខារពេទ្យទាំងនោះ ពីគ្រឹះស្ថានលក់នានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ២-   គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថទាំងអស់ ត្រូវបញ្ឈប់ការតាំងលក់ផលិតផលបរិក្ខាពេទ្យខាងលើ ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូន     ដំណឹងនេះតទៅ។ ៣-   គ្រប់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត  ត្រូវមានវិធានការធ្វើការណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថ ដូចមានក្នុង     ចំណុច១ខាងលើ។ ៤-   ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានវិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់  ចំពោះគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថទាំងឡាយណា ដែលនៅ     តែបន្តការតាំងលក់ផលិតផលបរិក្ខារពេទ្យខាងលើ។   © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

ចែករំលែក

មួយក្នុងចំណោម សារចំនួនបី ដែលនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសសីង្ហបុរី បានលើកឡើងក្នុង​ឱកាស National Day Message 2017 របស់ប្រទេសសីង្ហបុរី បានលើកឡើង ពីការលើកកម្ពស់សុខភាព ដែលផ្តើមចេញ បុគ្គលម្នាក់ៗ ដែលត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់លើជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ លោក Lee Hsien Loong បានបង្ហាញថា​ មួយភាគបីនៃមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំ គឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ បើទោះជាជំងឺនេះកើតច្រើនលើមនុស្សចាស់ តែដើម្បីមានសុខភាពល្អ និងរស់នៅបានយូរអង្វែង គឺត្រូវតែផ្តើមពីវ័យក្មេងទៅ និងត្រូវស្វែងយល់ ទាំងចំនេះ​ដឹងពីជំងឺ និងការការពារ​។ លោកក៏បានបន្ថែមថា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺដែលយើងមិនអាចមើលឃើញ តែវាមានផលលំបាកច្រើនក្រោយពីកើតជំងឺនេះ។  សូមស្តាប់សំដីផ្ទាល់របស់លោក Lee Hsien Loong។  ប្រភព៖ https://www.facebook.com/leehsienloong/videos/1566798353382865/

ចែករំលែក

The 3rd Cambodia Phar-Med Expo 2017  will take place from 15-17 Sept 2017 at Hall A, Diamond Island Convention and Exhibition Center (Koh Pich), Phnom Penh, Cambodia. Organized by Minh Vi Exhibition & Advertising Service Co., Ltd (VEAS) supported by  Ministry of Commerce (Cambodia), Ministry of Health (Cambodia), and in conjunction with of Lab Cambodia 2017 Expo and Dental Cambodia 2017 Expo, the trade fair is annual event focuses on pharmaceutical, dental, medical devices and technology, equipment for laboratory, hospitals, being one of the most efficient business activities in this industry, providing a platform for trade negotiations and the industry networking for entrepreneurs who want to expand their business to Cambodia where demand for health care is on the rise. For the short time of existence, Cambodia Phar-med Expo have gained notable places in international emerging Phar ort time -med markets, from the point of view of its scientific meaning and healthcare servicing market practice. Number of exhibitors and visitors in 2016 is a confirmation of these exhibitions popularity. Representatives of over 50 most famous companies-producers and equipment suppliers participate in these exhibitions as well as the presences of over 2000 visitors who are specialized mass media, other partner companies from 13 countries including national pavilions and country groups from China, Germany, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, India, Bangladesh , Cambodia, Vietnam,… HITEC MEDICAL CO., LTD Foley catheter, endotracheal tube, Oxygen Mask, Infusion set… CHINA CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Patient Monitor CHINA SRI TRANG GROUP High quality natural latex and nitrile latex examination gloves and general-purpose disposable gloves, both powdered and powder-free THAILAND SHIMADZU ASIA PACIFIC PTE LTD Analytical Instrument SINGAPORE JIANGXI 3L MEDICAL PRODUCTS GROUP CO., LTD Surgical Tape, incise drap CHINA KUANG HSIEN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. Laboratory instrument, Hematology analyzer, Biochemistry analyzer, Coagulation Analyzer, Auto-Immunoassay, CT- Scanner, MRI, DR CAMBODIA INCONTECH PTE LTD Nutraceutical products including weight management and functional supplements. SINGAPORE N.A.Z. MEDICAL SUPPLIES SDN BHD Yacuum  Blood Collection Tube (Vacublood) MALAYSIA WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD. Anticancer, Hormone, Nutraceuticals, Cosmecueticals, Soaps INDIA BLUE OPPORTUNITY MEDICA CO., LTD Medical Laboratory Equipment CAMBODIA ESCO MICRO PTE. LTD Laboratory Equipment SINGAPORE USM VIETNAM Medical device products: PTCA balloon catheter, Coronary stent system, Intravenous catheter, medical disposables. VIETNAM ATUL DRUG HOUSE Pharmaceuticals And Surgical Medical Disposables INDIA QUANZHOU APOGEE TRADING CO., LTD Adult Diapers, underpad, pull up diapers CHINA BOSON BIOTECH CO.,LTD specialist of IVD field, manufacture high-quality point of care and other immunoassay kits, rapid tests,CLIA,ELISA and raw materials. CHINA BP HEALTHCARE LABORATORY network of laboratories, diagnostic centers, hearing aids centers, dispensaries and pharmacies, food and industrial testing centers, specialist centers, and dental specialist clinics CAMBODIA/ MALAYSIA BUSINESS MACHINES & SUPPLIES CENTER Brother labeling machine - the industrial labeling machine CAMBODIA PALL FILTRATION PTE LTD Filters (Sterile, Depth, TFF, Single-use) SINGAPORE SHANGHAI BOJIN ELECTRIC INSTRUMENT AND DEVICE CO., LTD Motor products, X-ray imagescopes, treatment apparatus, and supporting surgical tools/parts CHINA The organizer is organizing a series of seminars, forums and workshops throughout the exhibition to help industry professionals gather market intelligence and expand their business networks. With the presence of our renowned speakers, the event also features some highlight presentations such as: Heath Care market and Government Regulation, Registration Process which are all tailored to the Cambodia market so it will give visitors profound insights into market research analysis. In addition to the detail introduction of Cambodia Phar-med expo, the attractiveness of this event this year will be further enhanced by the simultaneous introduction of Lab Cambodia 2017 Expo and Dental Cambodia 2017 Expo. Celebrating its première, Lab and Dental expo will be integral parts of the program at Phar-med Expo with well-known experts from science, clinical practice and business will give talks on current trends in medical laboratory and dental research. To be more specific: -Lab Cambodia 2017 Expo offers a wide range of innovative Lab Equipment & Analytical Instruments for numerous applications in R&D, Quality control & Testing Laboratory. Laboratory Professionals join and conduct seminar Program focusing on the latest trends and developments shaping global and regional markets. -Dental Cambodia 2017 Expo will be an excellent learning, sharing and business networking platform for Dentists, Dental Hygienists, Dental Assistants, Dental Business Assistants, Practice Managers and other members of the dental team’s from the Asia-Pacific region and beyond. Whereas with the population of 15 million people, Cambodia’s 2015 GDP grew about 7,3%. The Cambodian Health Ministry received $271 million for 2016, an 8.6-percent increase from the previous year. The country's public health system is made up of large, national hospitals, provincial health centers, referral hospitals and smaller health posts. As the Cambodian economy develops, healthcare spending has been expanding throughout the country. Though still smaller and more difficult to do business in than many of its neighbors, Cambodia’s medical market is on a positive trajectory that should soon attract more attention from foreign medical device and pharmaceutical companies. Almost 80% of pharmaceutical sales are in Phnom Penh and the surrounding region, making distribution relatively simple. Approximately 55% of the pharmaceutical market is composed of imports, and there is significant local preference for foreign medicines. Foreign medical product companies have started to take note. (Phnom Penh Post). Companies wanting to benefit from the development of healthcare industry in Cambodia will find that Cambodia Phar-Med Expo 2017 – the country’s leading national medical trade fair, established in 2013 – is a top platform for accessing the Cambodia market. Now you can register as visitor to visit the show: http://bit.ly/CPM17_VisitorRegistrationForm For more information, please contact: MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO., LTD CAMBODIA REPRESENTATIVE OFFICE: #255, St.182, Sangkat TeklarokII, Khan ToulKok, Phnom Penh. Contact Person: Ms. Harin Eng Tel: +855 93 535 778/ 011 535 778  Email: office.cambo@veas-exhibitons.com VIETNAM HEAD OFFICE: Floor 8, Room 805, Hado Airport Building, 2 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City. Email: Rosie.tran@veas.com.vn                Tel: 028 3848 8561                                      Fax: 028 3848 8564   Website: www.pharmed-cambodia.com | www.lab-exhibition.com Fanpage: https://www.facebook.com/Phar-Med-Exhibition-368539556896120/

ចែករំលែក
Top