Menu

អត្ថបទ

សិទិ្ធក្នុងការរក្សាភាពអាថ៌កំបាំង

អតិថិជន ឬអ្នកជំងឺទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការរក្សាអាថ៌កំបាំងនូវរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ (ស្ថានភាព សុខភាព រោគវិនិច្ឆ័យ សភាពជំងឺ ការព្យាបាល និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀត សូម្បីតែក្រោយពីគាត់ស្លាប់ក៏ដោយ។ ករណីសិក្សា៖ សុភា ជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅមណ្ឌលសុខភាព។ ថ្ងៃមួយមានអ្នកភូមិម្នាក់ឈ្មោះនារី បានមកមណ្ឌលសុខភាព ព្រោះនាងមានជំងឺទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរួចរាល់ និងទទួលបានការណែនាំរួចមក នារីក៏បានជម្រាបលាអ្នកគ្រូពេទ្យសុភាទៅផ្ទះ ស្រាប់តែរំពេចនោះចិន្តាដែលជាអ្នកភូមិជាមួយនារីបានមកពិនិត្យសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពដែរ ហើយក៏បានលួចសួរអ្នកគ្រូពេទ្យសុភាអំពីអាការៈរោគរបស់នារី។ សុភា ដោយយល់ថា នារី និងចិន្តាជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នា ក៏បានប្រាប់ពីអាការៈរោគរបស់នារី ទៅចិន្តា។ ការពិត នារីនិងចិន្តាបានឈ្លោះទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នាតាំងពីយូរមកហើយពួកគេរកឱកាសដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមក។ បន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីសភាពជំងឺរបស់នារី ចិន្តាបាននិយាយប្រាប់អ្នកភូមិពីម្នាក់ទៅម្នាក់ថានារី មានជំងឺស្វាយ ពីព្រោះនាងបានឆ្លងជំងឺនេះ និងជាមិនដាច់សោះដោយសារនាងធ្លាប់ធ្វើជានារីរកស៊ីផ្លូវភេទកាលពីនៅជាយុវតីដោយសារបញ្ហាគ្រួសាររបស់នាងក្រីក្រពេក។ សំណួរ៖ - តើនៅក្នុងរឿងនេះ នារីបានឆ្លើយតបវិញ (មានប្រតិកម្ម) យ៉ាងណាខ្លះ? តើនាងទទួលនូវការខូចចិត្តដែរឬទេ? - តើនារីមានអារម្មណ៍ចំពោះអ្នកគ្រូពេទ្យសុភាយ៉ាងណាដែរ? - បើអ្នកគ្រូសុភាបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើង តើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេច? - ក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យ តើយើងគួរធ្វើដូចជាអ្នកគ្រូពេទ្យសុភាដែរឬទេ? តើការអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិក្នុងការរក្សាភាពអាថ៌កំបាំងមានអ្វីខ្លះ? • អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល និងអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវធានាថារាល់ឯកសារ បញ្ជី និងទិន្នន័យរបស់អតិថិជនត្រូវរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព • មូលដ្ឋានសុខាភិបាលត្រូវមានទម្រង់បែបបទការងារច្បាស់លាស់សម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការចូលទៅប្រើប្រាស់នូវរាល់ឯកសារបញ្ជី និងទិន្នន័យរបស់អតិថិជន • រាល់ឯកសារ ឬបញ្ជីរបស់អតិថិជនអាចដកយកបានដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានចាត់តាំងត្រឹមត្រូវ • អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលធានានូវការសម្ងាត់ និងដោយមានការយល់ព្រមពីអតិថិជន • អ្នកគ្រប់គ្រងសុខាភិបាល និងអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវធានាថារាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងអស់អាចបង្ហាញឲ្យដឹង លុះត្រាតែអតិថិជនយល់ព្រម • ប្រសិនបើមានការស្នើសុំព័ត៌មាន សម្រាប់ការងារទាក់ទងនឹងច្បាប់ការស្នើសុំនោះត្រូវធ្វើតាមរយៈលិខិតផ្លូវការ • ព័ត៌មានសម្ងាត់ស្តីពីសុខភាពរបស់អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញឲ្យដឹង (ឈ្មោះ ទីកន្លែង) ដល់អង្គភាពរដ្ឋ ឬឯកជនដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ ឬធម្មនុញ្ញ សម្រាប់តែវិធានការនានាក្នុងកិច្ចការទប់ស្កាត់ ភយន្តរាយ • អ្នកគ្រប់គ្រងសុខាភិបាល និងអ្នកទទួលខុសត្រូវ ត្រូវធានាថារាល់ទិន្នន័យសម្ងាត់ទាំងអស់របស់អតិថិជនត្រូវបានការពារ  និងរក្សាទុកបានត្រឹមត្រូវ • សារធាតុរបស់មនុស្សដូចជា ឈាម ជាលិកា និងសរីរាង្គដទៃទៀតដែលជាប្រភពនៃព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ត្រូវកម្ទេចចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឬរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព • អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវប្រាប់អតិថិជនឲ្យដឹងពីរបៀប និងពេលវេលាដែលអាចដកយករាល់ទិន្នន័យនៅពេលដែលត្រូវការ • អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវដឹងពីគោលបំណងនៃការប្រើទិន្នន័យរបស់អតិថិជន។ តើការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះសិទ្ធិក្នុងការរក្សាភាពអាថ៌កំបំាងមានអ្វីខ្លះ? • អតិថិជនទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មានសុខាភិបាលដែលបានប្រគល់។ បកស្រាយដោយ៖ វេជ្ជបណ្ឌិត ឡាក់ ឡេង ឯកទេសសុខភាពសាធារណៈអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព អត្ថបទ៖ ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដី ហេលស៍ថាម ប្រូ លេខ ៧៩ ©2019 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអុីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ 

គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
សិទ្ធិទទួលសេវាសុខភាពដោយគ្មានការរើសអើង

មនុស្សគ្រប់រូបកើតមកមានសេរីភាព ភាពស្មើគ្នា និងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាថែទាំព្យាបាលដោយមិនមានការប្រកាន់អំពីពូជសាសន៍ សញ្ជាតិ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភាសា អាយុ ភេទ ស្ថានភាពគ្រួសារ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គម និងនិន្នាការនយោបាយឡើយ។ ជាក់ស្តែង សិទ្ធិទីមួយរបស់អ្នកជំងឺ ឬអតិថិជនក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំង៧នោះគឺ សិទ្ធិស្មើភាព និងសិទ្ធិមិនរើសអើងគ្រប់បែបយ៉ាង ដែលការអនុវត្តជារួម មានដូចជា៖ • ការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពទៅតាមស្តង់ដាជាតិដែលបានកំណត់ដល់អតិថិជន  ឬអ្នកជំងឺទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ សញ្ជាតិពណ៌សម្បុរ សាសនា ភាសា អាយុ ភេទ ស្ថានភាពគ្រួសារ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គម និងនិន្នាការនយោបាយ។ • សិទ្ធិអ្នកជំងឺស្តីពីភាពស្មើគ្នា និងសិទ្ធិមិនរើសអើងមានចែងក្នុងក្រសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត    - អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពសិទ្ធិនេះពេញមួយអាជីពរបស់ខ្លួន    - ក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្រី្តទទួលបន្ទុកមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពបានយល់ដឹងនិងអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត។ • ស្របតាមគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវតែមានតួនាទីក្នុងការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិអតិថិជនដល់៖    - ប្រជាជនក្រីក្រ    - ជនងាយរងគ្រោះ    - និងផ្តល់ការគាំទ្រនៅពេលណាដែលពួកគាត់ត្រូវការ។ • ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមអាចធ្វើឡើងក្រោមរូបភាព៖    - ការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល    - យុទ្ធនាការអប់រំ    - សម្ភារបោះពុម្ព (ចែកខិត្តប័ណ្ណ ឬផ្ទាំងរូបភាព)    - ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិច (វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងវិបសាយ)។ • អប់រំដល់គ្រូបង្រៀនអាចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិអតិថិជនទៅដល់សិស្សានុសិស្ស។ តើការទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិស្មើភាព  និងសិទ្ធិមិនរើសអើងគ្រប់បែបយ៉ាងមានអ្វីខ្លះ? ការទទួលខុសត្រូវអ្នកជំងឺត្រូវតែសកម្មខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដែលគាត់អាចរកជំនួយបានតាមរយ៖ • គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យ • ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ • បុគ្គលិកសុខភាព និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់។ បកស្រាយដោយ៖ វេជ្ជបណ្ឌិត ឡាក់ ឡេង នាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព ©2019 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ 

គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
បើបុរសចេះធ្វើម្ហូបទៀត កាន់តែមាននារីស្រឡាញ់?

ក្រៅពីរូបសម្បត្តិ សុភាពបុរសក៏អាចនឹងមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងទេពកោសល្យ និងជំនាញផ្សេងៗរបស់ខ្លួន។ ជាក់ស្តែង ការចេះចម្អិនអាហារក៏ជាមន្តស្នេហ៍ទាក់ទាញមួយបែបផងដែររបស់បុរស....កាលពី៣០ឆ្នាំមុន មនុស្សប្រុសគិតថាការចម្អិនម្ហូបអាហារ គឺជាការងាររបស់ស្រ្តី។  តែបើក្រឡេកមកមើលបុរសសម័យថ្មីវិញ ៤៣%នៃពួកគេបានបែរមករកការចម្អិនម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផុស។ តើមូលហេតុអ្វីបានជាបុរសភាគច្រើនផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនបែបនេះ? ការផ្លាស់ប្តូររបស់ស្រ្តី កាលពីមុនមនុស្សស្រីជាស្រ្តីមេផ្ទះ ហើយបុរសជាអ្នកប្រកបរបរផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ដូចនេះស្រ្តីមានតួនាទីតែមួយគត់ គឺធ្វើការងារផ្ទះ។ ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយដោយស្រ្តីក៏មានភាពមមាញឹកក្នុងការប្រកបរបរផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដូចនឹងបុរសដែរ។ ទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបុរសងាកមករកការធ្វើការងារផ្ទះដូចជាការចម្អិនម្ហូបអាហារ គឺដើម្បីជួយសម្រួលការងារស្រ្តី។ កត្តាទាក់ទងនឹងបុរសខ្លួនឯង     •បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល ការចម្អិនម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះអាចចាត់ទុកថាជាការទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួន ដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ និងក្រុមគ្រួសារតាមរយៈរសជាតិចេញពីទឹកចិត្តផ្ទាល់។     •សន្សំថវិកា ជាការពិតសម្រាប់ការរស់នៅម្នាក់ឯង ការទិញអាហារចម្អិនស្រាប់ពិតជាងាយ និងពេលខ្លះមានតម្លៃថោក ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនក៏អាចធ្វើឲ្យប្រឈមមុខនឹងជំងឺជាច្រើនផងដែរ ដែលនឹងធ្វើឲ្យខាតថវិកាកាន់តែច្រើនឡើង។ ដោយឡែកទទួលទានម្ហូបចម្អិនស្រាប់ ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីទទួលបានបរិមាណអាហារគ្រប់គ្រាន់ និងមានទាំងគុណភាព ព្រមទាំងសុវត្ថិភាព។     •សុខភាព ប្រហែលនឹងចំណុចខាងលើ បន្ទាប់ពីចំណាយពេលធ្វើការអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃ បុរសមួយចំនួនបានជ្រើសយកការត្រឡប់មកផ្ទះដើម្បីចម្អិនអាហារសម្រាប់សុខភាព ក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនថាមពលឡើងវិញ និងចៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗផងដែរ ដោយពួកគាត់អាចកំណត់នូវបរិមាណអាហារដែលផ្ដល់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនបាន។     •បង្ហាញពីភាពរឹងមាំ និងឯករាជ្យ ផ្ទុយពីការគិតថាមានតែស្រ្តីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវធ្វើការងារទាំងនេះ និងអាចចម្អិនអាហារដ៏មានឱជារស បុរសមួយចំនួនព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនក៏អាចបង្កើតនូវឱជារសនេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់នារីបានដែរ។     •បង្កើនភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួន ការចម្អិនអាហារក៏មិនខុសពីការងារដទៃដែរ ការធ្វើដោយការពេញចិត្ត និងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនឹងនាំមកនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតប្លែកៗជាច្រើន។ ភ្ជាប់ជាមួយស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ បុរសសម័យថ្មីជាច្រើនក៏ចាត់ទុកការចម្អិនអាហារជាសិល្បៈមួយបែបដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេមានភាពស្រស់ស្រាយបន្ថយភាពតានតឹង និងធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយ និងចិត្តរឹងមាំ។ ការពង្រឹងនូវចំណេះដឹងផ្នែកអាហារ ស្របពេលជាមួយនឹងការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា​ Facebook ឬ Instagram និងការលូតលាស់វប្បធម៌នៃការអានសៀវភៅ ឬទស្សនាវដ្តីបានបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញអំពីការធ្វើអាហារដែលអាចជម្រុញទឹកចិត្តបុរសៗឲ្យមានចំណង់ក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារដោយពួកគាត់អាចអនុវត្តតាមការណែនាំក្នុងការចម្អិនអាហារតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះ។ ហើយពួកគេក៏អាចចែករំលែកស្នាដៃរបស់គេ និងលើកទឹកចិត្តដល់បុរសដទៃទៀតឲ្យចូលរួមចម្អិនម្ហូបអាហារដូចពួកគេដែរ។ សរុបមក…បុរសៗដែលបានយកការចម្អិនអាហារជាចំណង់ចំណូលចិត្តមួយ គួរតែបន្តការចូលចិត្តនេះដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនឡើយ ព្រោះការពិតវាជាសកម្មភាពទាន់សម័យមួយទៅវិញទេ។  រីឯអ្នកដែលមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការចម្អិន ក៏គួរសាកល្បងល៎មើលថា អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយក្នុងចំណោមខាងលើនេះ…ព្រោះថា…វាប្រៀបបានជាមន្តស្នេហ៍ទាក់ទាញមួយទៀតសម្រាប់សុភាពបុរសគ្រប់គ្នាផងដែរ… ដូចដែលគេតែងនិយាយតគ្នាថា «មនុស្សម្នាក់ៗមានភាពទាក់ទាញ ពេលដែលបញ្ចេញស្នាដៃ និងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួន»…កុំលាក់បាំាងអី!!!​​បើចេះធ្វើម្ហូបអី បញ្ចេញថ្វីដៃឲ្យគេដឹងផង… ©2018 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

គន្លឹះសុខភាព គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
បុរសបែបនេះ...ដឹងតែសម្បូរនារីស្រលាញ់ពេញចិត្តហ្មង!

បុរសមានមិនតិចនាក់នោះទេនៅលើផែនដីនេះ ប៉ុន្តែមិនមានច្រើននោះទេដែលមានគុណសម្បត្តិដូចនឹងអ្វីដែលមិត្តនារីភាគច្រើនរំពឹងចង់បាន...តើអ្នកដឹងទេថាតើមានអ្វីខ្លះ​ដែលជាមន្តស្នេហ៍ទាក់ចិត្តមិត្តនារី? តោះ! អានបន្តទៀត ដើម្បីសិក្សាពីលក្ខណៈសម្បត្តិ៥យ៉ាងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចដែលស្រ្តីភាគច្រើនស្រលាញ់ពេញចិត្ត... •គេជាមនុស្សស្មោះត្រង់ និងស្មោះស្ម័គ្រ ៖ មាននារីជាច្រើនបានធ្លាប់បានជួបប្រទះនឹងបុរសដែលបានក្លែងបន្លំជាសុភាពបុរស ដែលជាមេរៀនមួយធ្វើឲ្យនាងពិបាកទទួលយក និងជឿទុកចិត្តបុរសដែលនាងជួបក្រោយៗមកទៀត។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ជាមនុស្សប្រភេទនេះមែន ត្រូវឆាប់កែខ្លួន ហើយប្រាប់នាងដោយស្មោះថា អ្នកបានកែខ្លួនហើយ ហើយត្រូវចៀសវាងដាច់ខាតនូវការបង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តច្រំដែល ឬរំលឹកអំពីបទពិសោធន៍កន្លងមកជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ចាស់។   •គេជាមនុស្សដែលកំប្លែង ៖ នារីជាច្រើនចូលចិត្តបុរសដែលចេះនិយាយលាយឡំជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍លេបខាយ និងកំប្លែងដែលអាចផ្តល់នូវភាពរីករាយក៏ដូចជាស្នាមញញឹមដល់រូបគេស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលា។ ហេតុនេះហើយ កុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សសោះកក្រោះ ដែលមិនចេះមាត់អីសោះ តែក៏កុំធ្វើជាមនុស្សដែលនិយាយច្រើនហួសដែរ។ •គេជាមនុស្សមានមហិច្ឆតា ៖ បុរសដែលមានមន្តស្នេហ៍ទាក់ទាញខ្លាំង ជាបុរសដែលមានគោលដៅ មានមហិច្ឆតា និងផែនការនៃជីវិតច្បាស់លាស់។ វាប្រៀបបាននឹងទំនុកចិត្តមួយដែលអាចឲ្យនារីមើលឃើញថា អ្នកជាមនុស្សគួរឲ្យពឹងពាក់បាន និងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការដើរលើផ្លូវដែលខ្លួនបានកំណត់ទុក។ នារីមិនចូលចិត្តបុរសដែលមួយថ្ងៃៗគិតតែពីអង្គុយសំកុក មិនដឹងថាអនាគតទៅ ខ្លួនធ្វើអ្វីនោះឡើយ។ •គេមានអនាម័យខ្លួនប្រាណល្អ ៖ ថ្វីត្បិតថារូបសម្បតិ្តមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ចំពោះបុរសក៏ដោយ តែក៏អ្នកមិនអាចបណ្តោយខ្លួនឲ្យសាមញ្ញពេកនោះដែរ។ មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់រៀបចំខ្លួនឲ្យដូចតារាល្បីអីនោះទេ គ្រាន់តែមានអនាម័យល្អជាប្រចាំ ដោយការប្រើប្រាស់សាប៊ូដុសខ្លួនដែលមានក្លិនតិចៗ ឬប្រើទឹកអប់ដែលមានក្លិនក្រអូបប្រហើរគួរឲ្យទាក់ទាញ ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ដែលមានរបៀប (មិនឡូយឆាយពេក មិនចាស់គំរឹលពេក) រៀបម៉ូតសក់ឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ សម្អាតក្រចកដៃក្រចកជើងជាដើម។   •គេជាមនុស្សមើលទៅមានអំណាច និងចេះការពារ ៖ វាការជាការពិតដែលថានារីចូលចិត្តបង្ហាញភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាចូលចិត្តបុរសដែលពោរពេញដោយអំណាច និងភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើឲ្យគេអាចពឹងផ្អែកបាន។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលមានរឿងហេតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើង ត្រូវចេះការពារនាង ធ្វើយ៉ាងណាបំបាត់នូវអារម្មណ៍តក់ស្លុត និងព្រួយបារម្ភពីក្នុងចិត្តរបស់នាងឲ្យបាន។  ©2018 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

គន្លឹះសុខភាព គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
៨វិធី លួងលោមមិត្តស្រីដែលងងក់

ពេលចំណងស្នេហាផ្អែមល្ហែមជាពេលដ៏មានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកមានស្នេហា ប៉ុន្តែពេលដែលមានបញ្ហាឈ្លោះគ្នាវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណា?  សុភាពបុរសទាំងអស់ពិតជាប្រឈមមុខច្រើនក្នុងការរករឿងទាំងរឿងតូចរឿងធំពីសមណាក់មិត្តស្រីរបស់ខ្លួនហើយជួនកាលរឿងតូចក៏ក្លាយទៅជារឿងធំនៅពេលដែរអ្នកមើលរំលង និងខកខានការរកវិធីផ្សះផ្សា។មិត្តនារីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃលើរបស់តូចតាចដែលបង្ហាញពួកគេអំពីសារៈសំខាន់និងតម្លែរបស់គេចំពោះអ្នក។  តើអ្នកមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាមែនទេ?​កុំបារម្ភ…..ហេលស៍ថាម នឹងជួយដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នកជាមួយនិងវិធីងាយៗ៨យ៉ាងខាងក្រោម។ ១ បន្តផ្ញើសារ៖ មនុស្សស្រីមិនចង់លើកទូរស័ព្ទឬឆ្លើយតបសារមកកាន់អ្នកឡើយនៅពេលដែលគេខឹងអ្នក ប៉ុន្តែគេនៅតែរងចាំមើលសាររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមិនមានទេ ​កំហឹងនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងមិនខាន។ បើអ្នកជាអ្នកខុស អ្នកត្រូវតែជាអ្នកផ្ញើរសារដោយសរសេរពាក្យថា សុំទោស ដោយបន្ថែមនូវពាក្យរ៉ូមែនទិក ផ្អែមល្ហែមនិងបញ្ជោរនាងដើម្បីឲ្យនាងបានសប្បាយចិត្ត។ មិនត្រូវអង្គុយចាំសាររបស់នាងឡើយព្រោះនាងកំពុងរងចាំអ្នក….. ២ បង្ហាញខ្លួនជាមួយកាដូ៖ កាដូនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាមិត្តល្អបំផុតរបស់នារីៗ អ្នកអាចទៅចាំមុខផ្ទះ មុខរបងសាលារៀន ឬកន្លែងធ្វើការរបស់នាងជាមួយនិងកាដូផ្សេងៗ(ជាបាច់ផ្កាតុក្កត្តា…..) និងកាត សុំទោសដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកនោះនាងនិងទុបចិត្តមិនបានហើយនឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកមិនខាន។  ៣ កាតសុំទោស៖ មនុស្សចូលចិត្តពេលមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនចេះបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់គេដោយស្មោះនិងប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិត។ ប្រសិនបើអ្នកទាំង២ជាគូរស្វាមីភរិយាឬស្នាក់នៅជាមួយគ្នា អ្នកអាចដាក់កាតនោះនៅក្រោមខ្នើយ នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬទ្វារទូទឹកកកជាដើម។នាងប្រាកដជាយល់ថាអ្នកស្រលាញ់នាងជាមិនខាន។  ៤ ធ្វើកាយវិការប្លែកៗ៖ ប្រសិនបើគេងងក់មិនព្រមនិយាយរកអ្នកពេលនៅក្បែរគ្នានោះ ចូលព្យាយាមរកនិងរឿងប្លែកៗឬកំប្លែងស្ងួតមកនិយាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដួរបរិយាកាស។  ៥ ចំណាយពេលខ្លះដើម្បីប៉ះប៉ូវ៖  អ្នកគួរបង្កើតគំរោងមួយដោយរួមបញ្ចូលការទទួលទានបានអាហារនៅកន្លែងដែលនាងចូលចិត្ត មើលកុន ការប្រគំុតន្រ្តី និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដោយផ្ដោតលើចំនូលចិត្តរបស់នាង។ ហើយផ្ដល់ឲ្យនាងនូវអាទិភាពខ្ពស់ជាងរឿងផ្សេងៗទៀត។  ៦ ​និយាយបញ្ជោរ៖  ការបញ្ជោរ ទការសរសើរជាអ្វីដែលមិត្តនារីចង់លឺជាងគេ។ ព្យាយាមលើសសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិរបស់នាងមិនថារូបកាយឬកិច្ចការងារដែលនាងបានធ្វើហើយបន្ថែមនូវអារម្មណ៏អំណរគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកចំពោះវត្តមានរបស់នាងក្នុងបេះដូងរបស់អ្នករួមជាមួយ​នឹងទឹកចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់អ្នកផងដែរ។ ការនិយាយទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យគេបែបជាអៀន ហើយភ្លេចពីរឿងងងក់ជាមិនខាន។  ៧ ធ្វើឲ្យនាងរំភើបខ្លាំង៖ ប្រសិនបើនាងពិតជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងជីវិត្តរបស់អ្នក ហើយជម្លោះនោះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនោះ អ្នកគួរតែធ្វើកិច្ចការខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យនាងនូវភាពភ្ញាក់ផ្អើល។ វាអាចជាការសុំនាងរៀបការពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់នាង កាដូផ្ទាល់ដៃ ដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងការតាំងចិត្តមុតមាំក្នុងការធ្វើ ឬដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កន្លែងណាមួយតែពីរនាក់ក៏អាចជួុយសម្រួលកំហឺងឬអាការៈអន់ចិត្តរបស់នាងដែរ។  ៨ ប្រើកែវភ្នែកបរិសុទ្ធ៖ ទឹកចិត្តខាងក្នុងរបស់អ្នកអាចនិងបង្ហាញបានតាមរយៈកែវភ្នែកដ៏បរិសុទ្ធរបស់អ្នក ហេតុនេះហើយប្រើកែវភ្នែកនោះសម្លឹងមើលទៅកាន់នាង នោះនាងនឹងញញឹម ឬសើចមិនខានហើយកែវភ្នែកបែបនោះពិតជាមានភាពទាក់ទាញមែនទែន។ ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Healthtime Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល  ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

គន្លឹះសុខភាព គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
ស្នេហា ជំងឺដែលអាចព្យាបាលបាន តែមិនអាចបង្ការនោះទេ

ប្រភពនៃជំងឺ៖ មិនដឹង   វ័យដែលកើតជំងឺនេះ៖  យុវវ័យ។ ការសិក្សាថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាជំងឺនេះអាចប៉ះពាល់មនុស្សដល់អាយុ២៥ឆ្នាំ។   កត្តាហានិភ័យ៖ អាយុគឺជា កត្តាហានិភ័យដ៏ចម្បងមួយ។ កត្តាផ្សេងៗទៀតមានដូចជា៖ ·  ការសិក្សាក្នុងថ្នាក់តែមួយដែលមានប្រុស និងស្រីរួមគ្នា ·  ទូរស័ព្ទដៃ ·  ភាពយន្ត ·  អ៊ីនធើណែត   រោគសាស្ត្រ៖ ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាង្គជាច្រើនមានបញ្ហា។   លក្ខណៈគ្លីនិក៖ រោគសញ្ញា 1. លក្ខណៈទូទៅដែលច្រើនកើតមានលើជំងឺនេះ គឺការឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងដែលជារឿយៗត្រូវបានពណ៌នាដោយអ្នកជំងឺថាជាការឈឺចាប់តែ    ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អ (Sweet Pain)។ 2. ការបាត់បង់ចំណង់អាហារ 3. ភាពមិនងងុយគេង 4. យល់សប្តិទាំងថ្ងៃ 5. បាត់បង់ចំណូលចិត្តក្នុងការងារ។ អ្នកជំងឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការវិវឌ្ឍទៅជាករីនិពន្ធ។   សញ្ញាដែលគ្រូពេទ្យរកឃើញ៖ 1. ប្រស្រីភ្នែករីកធំ (ពេលស្វែងរកអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ) 2. ឡើងក្រហមនៅលើថ្ពាល់ទាំងសងខាង (ជាទូទៅ ច្រើនកើតមានចំពោះស្រ្តី) 3. ពេលស្ដាប់បេះដូង ៖ សម្លេងទីមួយនៃបេះដូងលឺ LOVE ជំនួសឲ្យការលឺ  LUB 4. ញញឹមដាក់ខ្លួនឯង/ញញឹមម្នាក់ឯង។   ការបង្កជំងឺ និងសញ្ញាគ្លីនិក៖ ជំងឺមានការប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងៗក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមដំបូង។ អ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាមិនច្បាស់លាស់ដូចជាការបាត់បង់ចំណង់អាហារ លែងងងុយគេងជាដើម។ ក្រោយមកទៀត មានការវិវឌ្ឍជាបញ្ហាទៅលើប្រព័ន្ធសរីរាង្គជាច្រើនបានកើតឡើងជាមួយនឹងរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នា។ រោគសញ្ញាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺបានឃើញអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ។  ការមើលឃើញនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នកជំងឺធ្វើឲ្យមានការកន្ត្រាក់នៃ Radial fibers នៃសាច់ដុំ Iris ដែលនាំឲ្យមានការរីកនៃប្រស្រីភ្នែក។ ភ្នែករបស់អ្នកជំងឺបើកធំៗ ហើយមិនព្រិចភ្នែកទេ។ សាច់ដុំ Zygomaticus major កន្ត្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺញញឹមដោយមិនដឹងខ្លួន។   នៅពេលដែលអ្នកជំងឺចូលទៅជិតអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ Action Potential ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចង្វាក់មួយដែលមិនទៀងទាត់នៅក្នុង បេះដូង ហើយបាត់បង់ចង្វាក់បេះដូងធម្មតា។ ការពិនិត្យមើលតាមមីក្រូទស្សន៍ទៅលើសាច់ដុំបេះដូងបានបង្ហាញថាមានវត្តមាននៃជាលិកា Pacemaker មិនប្រក្រតីនៅកន្លែងមួយដែលគេហៅថា Romantic Spots ដែលវាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ចង្វាក់បេះដូង។ អ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ ហើយក្រោយមកមានការឈឺចាប់ក្នុងបេះដូង។ វាគឺជាលក្ខណៈនៃការឈឺចាប់មួយប្រភេទដែលអ្នកជំងឺចង់បាន កាន់តែច្រើនឡើងៗ។ នៅដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវនោះទេស្ថានភាពអាច នឹងកាន់តែអាក្រក់។    ការព្យាបាល៖ ការព្យាបាលដោយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ (Marriage Therapy) គឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាសះស្បើយរហូតដល់ ១០០%។ ជាទូទៅ វាមានប្រសិទ្ធភាពតែចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានអាយុចាប់ពី២២ឆ្នាំឡើងទៅ។ ប្រសិនបើព្យាបាលមុនអាយុនេះ វាអាចមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើន។   វិធានការក្នុងការបង្ការជំងឺ៖ ការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះ។ អង្គការស្នេហាពិភពលោក (The World Love Organization ឬWLO) គណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញបានប្រកាសថាជំងឺនេះមិនអាចចៀសវាងបានទេក្នុងក្រុមអាយុដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយការបង្ការ គឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេ។ ការព្យាយាមរារាំងភាពធម្មតានៃជំងឺនេះអាចធ្វើឲ្យសភាពជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ ដូច្នេះវិធានការក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងជំងឺនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាត។   ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Health Time Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។

ជំងឺផ្សេងៗ គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
ហេតុអ្វីមនុស្សប្រុស ចូលចិត្តសំឡឹងមើលដើមទ្រូងមនុស្សស្រី?

ដើមទ្រូង ឬសុដន់មនុស្សស្រី គឺ­­­­ជារបស់ពិសេសម៉្យាង ដែលមនុស្សប្រុសភាគច្រើន មិនងាយមើលរំលងឡើយ។ ការសំឡឹងមើលដើមទ្រូងរបស់មនុស្សស្រី បានក្លាយទៅជារឿងធម្មតា សម្រាប់មនុស្សប្រុសទៅហើយ បើមិនអ៊ីចឹងទេ មនុស្សប្រុសម្នាក់នោះ ច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយ។ ថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើ ហេតុអ្វីមនុស្សប្រុសចូលចិត្តសំឡឹងមើលដើមទ្រូងរបស់មនុស្សស្រី។ · មនុស្សប្រុសយល់ថា ដើមទ្រូងរបស់មនុស្សស្រី ជារបស់អាថ៌កំបាំង ដែលគេគួរតែស្វែងយល់ និងមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែក។ ខណៈពេលដែលបុរសមិនមាន ដើមទ្រូងបែបនេះហើយ ទើបគេចង់ដឹងថាតើវាជាអ្វីឲ្យប្រាកដ។ · ពេលមនុស្សប្រុសគិតអំពីការរួមភេទ និងការយកកូន គេប្រហែលជាចង់បានមនុស្សស្រីដែលមានសុខភាពល្អ រាងកាយមាំមួន ហើយដើមទ្រូងធំៗ។ · ដើមទ្រូងមនុស្សស្រី ជាចំណុចរសើប សិចស៊ី និងគួរឲ្យគយគន់។ · មនុស្សប្រុសចង់បានដើមទ្រូងរបស់នារីដែលទន់ៗ គួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែល ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាល ហើយសំឡឹងមើលវា។ · មនុស្សប្រុសរីករាយ សប្បាយចិត្ត និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ពេលបានសំឡឹងមើលដើមទ្រូងរបស់មនុស្សស្រី។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ការសំឡឹងមើលដើមទ្រូងរបស់មនុស្សស្រី អាចបង្កើនអាយុរបស់មនុស្សប្រុស បានពី ៤ ទៅ ៦ ឆ្នាំឯណោះ៕ ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Health Time Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។

កំសាន្ត គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
៦ ហេតុផលដែលមិត្តនារីលង់ស្នេហ៍បុរសចេះលេងហ្គីតា

អ្នកអាចសាកសួរមនុស្សស្រីបាន ៖ ៨ នាក់ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ នឹងនិយាយថា បុរសដែលចេះលេងហ្គីតា គឺជាបុរសដែលគួរឲ្យទាក់ទាញជាទីបំផុត។ ជាការពិត មនុស្សស្រីភាគច្រើន លង់ស្រឡាញ់បុរស ដែលចេះលេងឧបករណ៍តន្រ្តី ចម្អិនម្ហូបអាហារ និងអាចធ្វើកិច្ចការណា ដែលបុរសភាគច្រើនពិបាកធ្វើ។   មូលហេតុដែលមនុស្សស្រី ស្រឡាញ់អ្នកលេងហ្គីតា៖   #១ ការលេងហ្គីតា ត្រូវការជំនាញ និងភាពឆ្លាតវាងវៃ ដូច្នេះបុរសដែលអាចលេងវាបាន មិនមែនជាបុរសធម្មតានោះទេ ទាល់តែមានដុង និងជំនាញ ពិតប្រាកដ ទើបអាចរៀនឆាប់ចេះ។ #២ បុរសដែលលេងហ្គីតា អាចទាក់ចិត្តមនុស្សម្នានៅក្នុងក្រុម មិនថាមនុស្សស្រី ឬមនុស្សប្រុសឡើយ មានន័យថាគេនឹងលេចធ្លោជាងគេ និងមានអំណាច ជាងគេ។ #៣  តន្ត្រី អាចជួយបំបាត់ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានជាច្រើន។ បុរសដែលចូលចិត្តលេងហ្គីតា ភាគច្រើន ចិត្តទន់ ប្រើអារម្មណ៍ និងមានមនោសញ្ចេតនា ច្រើន។ #៤ អ្នកចេះលេងហ្គីតា មានមិនច្រើននោះទេ ដូច្នេះមនុស្សស្រីតែងតែក្តោបឱកាសដ៏ល្អនេះ រកមនុស្សដែលមិនងាយនឹងរក រកមនុស្សដែលមានចំណេះដឹង និងជំនាញពិតប្រាកដ។ #៥ ហ្គីតា ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ ក្លាយជាតារា ឬមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនប៉ងប្រាថ្នា។ #៦ ការសិក្សាបង្ហាញថា តន្រ្តីករភាគច្រើន ពូកែយកចិត្ត និងពូកែរឿងលើគ្រែ៕ ©2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Health Time Corporation ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូល ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។

គន្លឹះសុខភាព គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
អ្វីដែលSteve Jobs គិតដល់ ពេលគាត់សម្រាកលើគ្រែពេទ្យ មុននឹងចាកចេញទៅលែងត្រលប់....

នៅដំណាក់កាលមួយ អ្នកនឹងដឹងខ្លួនឯងថា «ទ្រព្យសម្បត្តិ» មិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង ហើយរឹតតែមិនមែនជាអ្វិដែលអ្នកអាចរក្សា និងយកទៅបាន ក្រោយពេលបាត់បង់ជីវិតនោះទេ... តើអ្វីទៅដែលមានតម្លៃមហាសាល? តើអ្វីទៅដែលអ្នកគួរយកចិតទុកដាក់គ្រប់ពេល ទើបមិនប្រឈមនឹងភាពស្តាយក្រោយ? ចុចមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា...

កំសាន្ត គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
ជំនាញ​ 8​យ៉ាង​ទាក់​ទាញ​ស្ត្រី​

បំណិន​ ឬ​ជំនាញ​ជីវិត​ គឺ​ជា​អ្វី​មួយ​ដ៏​ចាំ​បាច់​បំផុត​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​ត្រូវតែឈោង​ចាប់​យក​ ជាពិសេស​បណ្តា​បុរសៗ​ដែល​នៅ​លីវ​មិន​ទាន់​មាន​​ភរិយា​ ដ្បិត​យោង​តាម​ការ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពីក្រុមអ្នក​ជំនាញ​បញ្ហា​ជីវិត​បាន​បង្ហាញ​ថា​ ស្ត្រី​ភាគ​ច្រើន​បំផុត​ពេញ​ចិត្ត​បុរស​ដែល​មាន​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ​ណា​មួយ​ បើ​ទោះជំនាញ​មួយ​ចំនួន​នោះ​ហាក់​មិន​ចាំបាច់​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​ក្តី។​ តើ​ស្ត្រី​ចូល​ចិត្ត​បុរស​មាន​ជំនាញ​អ្វី​ខ្លះ ?​ ១-ចេះ​និយាយ​ភាសា​បរទេស​ណា​មួយ៖​ ពិតប្រាកដ​ណាស់​ នេះ​ជា​ជំនាញ​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​ពិបាក​នឹង​ចាប់​យក។ នេះជាមូលហេតុដែលជម្រុញឲ្យស្ត្រី​ឲ្យ​តម្លៃ និង​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​បុរស​ដែល​ចេះ​ភាសា​បរទេស​ ដ្បិត​ពួកគេ​យល់​ថា​ បុរស​ដែល​ចេះ​អាន សរសេរ​ និង​និយាយ​ភាសា​ជាតិ​សាសន៍​ដទៃ​បាន​ ប្រហែល​ជា​មាន​ការ​យល់​ដឹង​ខ្ពស់ និង​ទូលំទូលាយ​ពី​ស្ថាន​ការណ៍​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ផង​ដែរ​ ។​ ២-​ចេះ​លេង​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ណា​មួយ​៖​ សម្រាប់​បុរស​ដែលទើប​ស្គាល់​គ្នា​ជា​មួយ​ស្ត្រី​ណា​ម្នាក់​ជា​លើក​ដំបូង​ ការ​ចេះ​លេង​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​បាន​យ៉ាងពិរោះ​ គឺ​ជា​សមត្ថ​ភាព​មួយ​ដែល​អាច​ទាក់​ទាញ​នាងបាន។​ លើសពី​នេះ​ វា​ក៏​អាច​បង្ហាញ​ឲ្យឃើញ​នូវ​ចរិត​ឫកពាររបស់​អ្នក​ឲ្យ​បុរស និង​ស្ត្រី​ដទៃ​ទៀតបានឃើញ​ផង​ដែរ។​ បុរស​ដទៃ​អាច​នឹង​កោត​សរសើរ​ ព្រម​ទាំង​គោរព​ទទួល​ស្គាល់​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែលអាច​ធ្វើ​រឿង​រ៉ាវ​មួយ​ដែល​បណ្តា​មនុស្ស​ភាគច្រើន​ធ្វើ​មិន​កើត​។​ ៣-មានសមត្ថ​ភាព​ជួស​ជុល​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ (រថយន្ត​, ម៉ូតូ)៖​ ការរៀន​ពី​បច្ចេក​ទេស​ជួស​ជុល​ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត​ ឬ​ម៉ូតូ​ មើលទៅ​ហាក់ដូចជា​សមត្ថ​ភាព​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រឹត​តែ​ពិបាក។​ ប៉ុន្តែ​ដោយ​សំណាង​ល្អ​ អ្នក​មិន​ចាំបាច់​ចេះ​ច្រើន​នោះ​ទេ​ បើសិនគ្រាន់តែក្នុង​គោល​បំណង​ទាក់​ទាញ​ចិត្ត​ស្ត្រី​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​នោះ។​ ចំណុច​សំខាន់ ​គឺ​អ្នក​ត្រឹម​តែ​អាច​យល់​ដឹង​ថា រថយន្ត ​ឬ​ម៉ូតូ​ខូច​អ្វី​ ពោល​គឺ​ប្រសើរ​ជាង​ចេះ​ត្រឹម​តែ​បើក​គម្រប​ម៉ាស៊ីន​ ហើយ​គ្រវី​ក្បាល​។ នេះ​ពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់​ ជាពិសេស​ក្នុង​ខណៈ​អ្នក​កំពុង​ជូន​ស្ត្រី​ណា​ម្នាក់​ដើរ​កម្សាន្ត។​ មួយ​វិញ​ទៀត​ ការ​យល់ដឹង​ពី​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​របស់​ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត​ឬ​ម៉ូតូ​ វា​នឹង​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ងាយ​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ចាញ់​បោក​ជាង​ជួស​ជុល​ដែល​មិន​ស្មោះត្រង់​នោះ​ទេ ។​ ៤-​ចេះ​រាំ និង​ច្រៀង​កម្សាន្ត៖​ បុរស​មិន​ចេះ​រាំ​ហាក់​ដូច​ជា​បាត់​បង់​សិល្បៈ​មួយ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទាញ​ស្ត្រី​ ដ្បិត​ក្នុង​ពេល​ចូល​រួម​ពិធី​ផ្សេងៗ​ ស្ត្រី​រមែង​ចង់​ឡើង​រាំ​ ជាពិសេស​ជាមួយ​ដៃគូ​បុរស​ណា​ម្នាក់​ដែល​នាង​ដឹង​ថា​កំពុង​តាម​ស្រឡាញ់​ និង​ចែចង់​នាង ។​ បុរស​មិន​គួរ​បញ្ចេញ​ភាព​ខ្មាស​អៀន​ញើត​ញើម​ក្នុងការ​បបួល​ស្ត្រី​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​ពេញ​ចិត្ត​ឲ្យ​ឡើង​រាំ​នោះ​ទេ ។​ ៥-​ចេះ​ចម្អិន​អាហារ​៖​ អ្នក​មិនចាំបាច់​ត្រូវ​ទៅ​រក​គ្រូ​បង្ហាត់​ដាំ​ស្ល ឬ​ទៅ​ទិញ​គ្រឿង​ផ្ទះ​បាយ​ដើម្បី​មក​រៀន​ធ្វើ​ម្ហូប​នោះ​ទេ។​ ចូរ​ចាប់​ផ្តើមជា​លក្ខណៈ​តូច​តាច​បានហើយ។​ ស្ត្រី​ជា​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​ពេល​ដឹង​ថា​អ្នក​ចេះ​ធ្វើ​ម្ហូប​ ហើយ​នាង​អាច​នឹង​ចង់ដឹងថាអ្នកចេះ​ធ្វើ​ម្ហូប​អ្វី​ទៀត​ផង ។​ ៦-​មាន​សុខភាព​មាំ​មួន​ដូច​ជា​អត្ត​ពលិក៖​ ក្រៅ​ពី​សមត្ថ​ភាព​ដាំ​ស្ល​  ស្ត្រី​ក៏​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំងណាស់​ដែរ​លើ​បុរស​ដែលមាន​រាង​កាយ​មាំ​មួន ។​ ពួក​នាង​ពិតជាចង់​ឲ្យ​អ្នក​ក្លាយ​ជា​បុរស​ម្នាក់​ដែល​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ដូច​ជា​អ្នក​លេង​កីឡា​ ពោល​គឺ​ឲ្យ​សម​ជា​កូន​ប្រុស​ដើម​ទ្រូង​៥​ហត្ថ  រឹង​មាំ​មិន​ទន់​ជ្រាយ​ដូចជាស្ត្រី​ភេទ ។​ ៧-រចនា​បថ និង​ការ​តុប​តែង​ខ្លួន៖​ ការតុប​តែង​ខ្លួ​នរបស់​បុរស ក៏​ជា​ចំណុច​មួយ​អាច​ទាក់​ទាញ​ស្ត្រី​បាន​ផង​ដែរ។​ ស្ត្រី​ភាគ​ច្រើន​មិន​ចូល​ចិត្ត​បុរស​គ្មាន​អនាម័យ​ខ្លួន​ប្រាណ​នោះ​ទេ​ ។ ដូច្នេះ​ការ​កាត់​សក់​ខ្លី​ កោរ​ពុក​មាត់​ ស្លៀក​ពាក់​ស្អាត​បាត​ សុទ្ធ​តែ​ជា​ចំណុច​ដែល​ទាក់​ទាញ​ភ្នែក​ស្ត្រី ​។​ បណ្តា​ស្ត្រី​តែងតែ​រអ៊ូ​ថា បុរសៗ​កម្រ​នឹង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​រូប​រាង​របស់​ខ្លួន​ខ្លាំង​ណាស់ ។ ៨-​ការ​និយាយ​ស្តី៖​ ថ្វី​មាត់​ក្នុង​ការ​និយាយ​ស្តី​ ក៏​ជាចំណុច​មួយ​ដែល​ស្ត្រីដាក់​ពិន្ទុ​ឲ្យ​បុរស​ផង​ដែរ។​ ការ​និយាយ​ស្តី​នៅ​ទី​នេះ​ គឺ​ចង់សំដៅ​ទៅលើ​ពាក្យ​ពេចន៍​ដែល​បុរស​និយាយ​ទៅ​កាន់​ស្ត្រី​ដែល​ខ្លួន​ចាប់​អារម្មណ៍ ឬ​ស្ត្រី​ដែល​ខ្លួន​មិន​ដែល​ស្គាល់។​ ទាំង​អស់​នេះ​គឺទាម​ទារឲ្យ​មាន​ជំនាញ។​ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​និយាយ​ស្តី​ បុរស​ក៏​ត្រូវ​មាន​ជំនាញ​ក្នុងការ​ស្តាប់​យោបល់​របស់​គូសន្ទនា​ផងដែរ​ ។ ស្ត្រី​ពិតជា​គិត​ថាសំខាន់​ចំពោះ​តុល្យ​ភាព​នៃ​ពាក្យ​ពេចន៍​សន្ទនា​។​ © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Health Time Corporation ​​​​ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។      

គន្លឹះសុខភាព គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
និយាយពាក្យ«ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក»ជាមួយវិធីប្លែកៗ Ways of saying ‘I LOVE YOU’

«ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក» ជាពាក្យបីម៉ាត់ដ៏ខ្លី ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ហើយក៏អាចផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលមានក្តីសុខជាងគេ នៅលើភពផែនដីនេះ ជួនកាលទៀតក៏ធ្វើឲ្យគេស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែទឹកចិត្តត្រេកអរ និងរំភើបពេលដែលបានស្តាប់លឺទៀតផង។ ពាក្យបីម៉ាត់នេះគួរតែប្រើឲ្យបានញឹកញាប់ ចំពោះតែមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកគិតថាសំខាន់សម្រាប់របស់អ្នកបានហើយ។ សម្រាប់អត្ថន័យនេះ យើងសូមលើកយកនូវវិធី១៨យ៉ាងដ៏រ៉ូមែនទិកដែលលោកអ្នកអាចនឹងអ​នុវត្ត ដើម្បីបន្ថែមនូវភាពផ្អែមល្អែមដល់ចំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរទៀត ចង់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះ?​តោះ! តាមដានជាមួយគ្នា...   ·  និយាយប្រាប់ថាស្រលាញ់ជាមួយនឹងភាសាផ្សេងៗពីគ្នា ៖  សាកនិយាយ ឬផ្ញើរពាក្យទាំងនោះទៅគេ ហើយឲ្យគេស្វែងរកអត្ថន័យដោយខ្លួនឯង នោះស្នាមញញឹមនឹងលេចចេញលើទឹកមុខគេជាមិនខាន។ ·  ប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោក ឬសុភាសិតផ្អែមល្អែម ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកនឹកពាក្យសម្តីល្អៗ ឬផ្អែមល្អែមណា ដោយខ្លួនឯងទេ អ្នកអាចរកបានរាប់លានឃ្លានៅលើអ៊ិនធឺណែតក្នុងពេលមិនដល់មួយនាទីផង។ ឮ ·  ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាដូ ៖ ការជូនកាដូទៅនរណាម្នាក់ជាវិធីងាយបំផុតក្នុងការបញ្ជាក់នូវការព្រួយបារម្ភទៅកាន់គេ ជាជាងការឲ្យតែវត្ថុទទេ អ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតមួយដែលមានពាក្យថា «ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក»ផងដែរ។ ·  សាក់ឈ្មោះមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ឬពាក្យថា«ស្រលាញ់» ៖ វាជាសញ្ញាមួយដែលនឹងមានអាយុកាលយូរ។ ·  សរសេរឈ្មោះមនុស្សជាទីស្រលាញ់​ ៖ បើអ្នកមិនហ៊ានប្រថុយនឹងការសាក់ទេអ្នកក៏អាចត្រឹមតែធ្វើការឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់គេនៅលើក្រដាស ឬដៃហើយបង្ហាញដល់គេទៅក៏បានដែរ។ ·  បង្កើតកម្រងរូបភាព ៖ បើអ្នកមានភាពសិល្បៈក្នុងការគូររូបនោះ អ្នកអាចចំណាយពេលខ្លះបង្កើតជាសាច់រឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរ ហើយបន្ថែមនូវកិច្ចសន្ទនាដែលបើកបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្នោះស្នេហ៍របស់អ្នកចំពោះគេ។ វាពិតជាគួរឲ្យស្រលាញ់ និងពោរពេញដោយការច្នៃប្រឌិតពិតមែន។ ម្យ៉ាងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការស្វែងរកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រណា ដែលជួយអ្នកក្នុងការបំពេញកិច្ចការនេះផងដែរ។ ·  ប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ៖ បង្ហាញពីទឹកចិត្ត និងក្តីស្រលាញ់របស់អ្នកចំពោះគេ តាមរយៈបណ្តាញសង្គមល្បីៗផ្សេងៗ ជាមួយនឹងឃ្លាខ្លីៗ ឬរូបភាពនៃអ្នក និងគេ។ ·  បង្កើតភាសាសម្ងាត់ ៖ នៅពេលធ្វើការទាក់ទង ឬឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងភាសាសម្ងាត់ដែលមានតែអ្នកទាំងពីរដែលដឹង និងយល់នោះ​ វាក៏រូបភាពមួយដែលគេគ្រប់គ្នាច្រណែនផងដែរ។ ពេលនោះ អ្នកក៏មិនបាច់បារម្ភអំពីការបែកធ្លាយផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកដទៃដែរ។ ·  ប្រើនិមិត្តសញ្ញា ឬភាសាក្រៀម ៖ ” I Love You” គ្រប់ពេលពេក គ្រាន់តែគិតក៏គួរឲ្យធុញ និងជ្រេញដែរ ជួនកាលគេក៏គិតថាអ្នកនិយាយឲ្យតែហើយៗដែរ។ សាកប្រើសញ្ញាផ្សេងៗជំនួសវិញ​ ដូចជាxoxo

គន្លឹះសុខភាព គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង
អារម្មណ៍ពេលប៉ាម៉ាក់យើងមានយើង គឺបែបនេះ...

សម្រាប់អ្នក…តើសុភមង្គលជាអ្វី? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុភមង្គលនៅពេលណាដែរ? ចម្លើយរបស់អ្នក អាចនឹងខុសគ្នារវាង មុន និងក្រោយពេលមានគ្រួសារ… ដូចដែលគេតែងនិយាយតៗគ្នាអញ្ចឹង….«អ្នកនឹងមិនយល់អារម្មណ៍ជាឳពុកម្តាយគេ រហូតទាល់តែអ្នកមានបុត្រផ្ទាល់» ដឹងទេ? ដើម្បីអ្នក…ដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលដូចសព្វថ្ងៃនេះ…ពួកគាត់ត្រូវចំណាយអ្វីខ្លះ? កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ពេលវេលា ធនធាន ជាច្រើន... ប៉ុន្តែ…មិនថានឿយហត់យ៉ាងណា…ពាក្យបីម៉ាត់«ក្តីស្រលាញ់» ដែលពួកគាត់មាន គឺមិនសាបសូន្យ ឬអន់ថយឡើយ…តែ…មានតែកើនឡើង… អារម្មណ៍ក្នុងនាមជាអ្នកមានគុណទាំងពីរក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះផ្ទាល់…កុំរំលងឲ្យសោះណា៎… ប្រភព ៖ World Vision Cambodia © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង​ដោយ Health Time Corporation ​​​​ចំពោះគ្រប់អត្ថបទដោយគ្មានផ្នែកណាមួយត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក អាត់ជាសំឡេងឬថតចំលងគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ

កំសាន្ត គ្រួសារ​ និងទំនាក់ទំនង